Kulturministrene: Kulturen er en drivkraft for bæredygtig udvikling

09.11.21 | Nyhed
arknat arkitekter
Photographer
arknat.com

Foto fra arkitekturfestivalen Arknat, hvor studerende fra hele Norden deltager.

Kunst og kultur har en uundværlig egenværdi og har samtidig meget at byde på i vores stræben efter at realisere visionen om Norden som verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030. Det siger de nordiske kulturministre i en fælles deklaration, som blev præsenteret tirsdag.

Samtidig med klimatopmødet, COP26, i Glasgow sætter de nordiske kulturministre i en fælles deklaration fokus på kunstens og kulturens rolle i forhold til bæredygtig udvikling.

Vi betoner, at et grønt kunst- og kulturliv er vigtigt, både for nutiden og for fremtiden. De nordiske civilsamfund, samt i særdeleshed børn og og unge, er aktive initiativtagere og aktører inden for den nordiske kultursektor i den grønne omstilling, siger kulturministrene.  

Kultur og sprog

Det kulturelle samarbejde – som også var udgangspunktet, da Nordisk Ministerråd blev etableret for 50 år siden – er centralt i det nordiske samarbejde. 

– Kunst og kultur har en uundværlig egenværdi, og forudsætningerne for kunst og kultur skal derfor styrkes og være nærværende for alle i vores samfund. Vi kan samtidig se, at kultursamarbejdet har meget at tilbyde i forhold til at understøtte en bæredygtig samfundsvikling, konstaterer kulturministrene i deklarationen og fortsætter:  

– Kunst og kultur hjælper os også med at håndtere forskellige globale udfordringer, for eksempel klimakrisen eller Covid-19-pandemien.

Ytringsfrihed, digitalisering og samnordiske kulturinstitutioner

Et inkluderende kunst- og kulturliv, digitalisering og uddannelse, de oprindelige folks vigtige viden samt ytringsfrihed er alle vigtige elementer, som ministrene fremhæver som nødvendige for bæredygtig udvikling i Norden.  Ministrene gør også opmærksom på betydningen af de fem kulturinstitutioner, Nordens Hus i Reykjavik, Nordens Hus på Færøerne, Nordens Institut i Grønland, Nordens Institut på Åland og Nordisk Kulturkontakt i Helsingfors.

– Vi betoner, at alle fem samnordiske kulturinstitutioner har et kulturpolitisk vigtigt strategisk mandat. En af deres opgaver er at skabe mere viden om og forståelse for kunstens og kulturens rolle som forudsætninger for en bæredygtig udvikling. I arbejdet indgår blandt andet at give og formidle gode eksempler og anspore til grøn kulturproduktion, grøn kulturdistribution og grønt kulturforbrug.  

Internationalt samarbejde

De udfordringer, som i høj grad diskuteres på klimatopmødet er globale, og internationalt samarbejde og erfaringsudveksling står højt på kulturministrenes dagsorden. Ved at pege på bæredygtige nordiske løsninger via dialog vil ministrene arbejde for at fremme en positiv udvikling inden for det internationale miljø- og klimasamarbejde, blandt andet under den kommende nordiske kultursatsning, Nordic Bridges, i Canada 2022.

Vejen frem mod 2030

Kulturministrene afslutter deklarationen med at bakke op om Nordisk Råds vision om, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030, og de angiver også retningen for deres videre arbejde.

– Vi skal gennemføre det kulturpolitiske samarbejdsprogram, som vi har godkendt for årene 2021-2024. Omdrejningspunktet for programmet er kulturen som en gennemgående, fri og bærende kraft for bæredygtig udvikling i vores samfund og i særdeleshed i vores stræben efter et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden. Vi mener, at det er vigtigt, at Vision 2030 giver kunst- og kultursektoren gode muligheder for tværsektorielt samarbejde.  

Den fælles deklaration blev godkendt af de nordiske kulturministre på deres møde i København den 3. november.