Kulturministrene: Kulturen er en bærende kraft for bærekraftig utvikling

09.11.21 | Nyhet
arknat arkitekter
Photographer
arknat.com

Bilde fra arkitekturfestivalen Arknat, der studenter fra hele Norden deltar.

Kunst og kultur har en umistelig egenverdi og har samtidig mye å tilby for at vi skal nå visjonen om Norden som verdens mest bærekraftige og integrerte region i 2030. Det sier de nordiske kulturministrene i en felles deklarasjon som ble presentert tirsdag.

Samtidig som klimatoppmøtet COP26 pågår i Glasgow, setter de nordiske kulturministrene fokus på kunstens og kulturens rolle for bærekraftig utvikling i en felles deklarasjon.

– Vi understreker at et grønt kunst- og kulturliv er viktig, både for nåtiden og framtiden. De nordiske sivilsamfunnene og spesielt barn og unge er aktive initiativtakere og gjennomførere innenfor den nordiske kultursektoren i den grønne omstillingen, sier kulturministrene.
 

Kultur og språk

Det kulturelle samarbeidet – som også var utgangspunktet da Nordisk ministerråd ble grunnlagt for 50 år siden – er sentralt i det nordiske samarbeidet. 

– Kunst og kultur har en umistelig egenverdi, og forutsetningene for kunst og kultur må derfor styrkes og være til stede for alle i samfunnene våre. Vi ser samtidig at kultursamarbeidet har mye å tilby når det gjelder å støtte opp under en bærekraftig samfunnsutvikling, fastslår kulturministrene i deklarasjonen og fortsetter:
 

– Kunst og kultur hjelper oss også å håndtere ulike globale utfordringer, for eksempel klimakrisen eller covid-19-pandemien.

Ytringsfrihet, digitalisering og samnordiske kulturinstitusjoner

Et inkluderende kunst- og kulturliv, digitalisering og utdanning, urfolks viktige kunnskap samt ytringsfrihet er alle viktige elementer som ministrene framhevet som nødvendige for bærekraftig utvikling i Norden.  Ministrene påpeker også betydningen av de fem kulturinstitusjonene: Norden hus i Reykjavík, Nordens hus på Færøyene, Nordens institutt på Grønland, Nordens institutt på Åland og Nordisk kulturkontakt i Helsingfors.


– Vi understreker at alle de fem samnordiske kulturinstitusjonene har et kulturpolitisk viktig strategisk mandat. En av deres oppgaver er å øke kunnskapen om og forståelsen for kunstens og kulturens rolle som forutsetninger for en bærekraftig utvikling. I arbeidet inngår blant annet å gi og formidle gode eksempler og oppmuntre til grønn kulturproduksjon, -distribusjon og -forbruk.
 

Internasjonalt samarbeid

Utfordringene som diskuteres ikke minst på klimatoppmøtet, er globale, og høyt på kulturministrenes dagsorden står internasjonalt samarbeid og erfaringsutveksling. Ved å vise fram bærekraftige nordiske løsninger og gjennom dialog vil ministrene arbeide for å fremme en positiv utvikling i det internasjonale miljø- og klimasamarbeidet, blant annet under den kommende nordiske kultursatsingen Nordic Bridges i Canada 2022.

Veien fram mot 2030

Kulturministrene avslutter deklarasjonen med å vise sin støtte til Nordisk ministerråds visjon om at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030, og angir hvordan de jobber videre.

– Vi skal gjennomføre det kulturpolitiske samarbeidsprogrammet som vi har godkjent for årene 2021– 2024. I sentrum for programmet står kulturen som en gjennomgående, fri og bærende kraft for bærekraftig utvikling i samfunnene våre og spesielt i arbeidet for et grønt, konkurransedyktig og sosialt bærekraftig Norden. Vi mener at det er viktig at Visjon 2030 byr kunst- og kultursektoren på gode muligheter for samarbeid over sektorgrensene.
 


Den felles deklarasjonen ble godkjent av de nordiske kulturministrene på deres møte i København 3. november.