Innehåll

25.06.20 | Nyhet

Kulturinitiativet Nordic Bridges skjuts fram till 2022

Konsekvenserna av Covid-19 runt om i världen gör att kulturministrarnas satsning Nordic Bridges i Kanada skjuts fram ett år för att starta i januari 2022. Beslutet ger samarbetspartners förutsättningar att genomföra det ambitiösa programmet som ska stärka utbytet och samarbetet mellan n...

16.06.20 | Nyhet

Här är de nominerade till Nordiska rådets musikpris 2020

12 verk är nominerade till Nordiska rådets musikpris 2020 för sin höga konstnärlig nivå.  Här finns popalbum, filmmusik, symfonier och konserter som har skapats av musiker från tre generationer. Nomineringarna offentliggjordes under en digital direktsändning från London och Köpenhamn de...

Øresundsbroen - Bridge connecting Denmark and Sweden
01.07.20 | Deklaration

Uttalande om behovet av initiativ för att minska de sociala och kulturella konsekvenserna av gränsstängningarna för medborgarna i Norden

Uttalande från Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur om behov av initiativ för att minska de sociala och kulturella konsekvenserna av gränsstängningarna för medborgarna i Norden.

08.10.19 | Information

Om utskottet för kunskap och kultur i Norden

Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur arbetar med ämnen och ärenden inom kultur, forskning och utbildning, grundskola och gymnasium, vuxenutbildning och folkupplysning – inbegripet frågor om språksamarbete, nya medier, kompetensutveckling och innovation i utbildningarna.