Innehåll

09.04.21 | Nyhet

LIVE: Möt de nominerade till Nordiska rådets litteraturpris

Den 14 april är det premiär på en ny serie av livestreamade författarsamtal med de nominerade till Nordiska rådets litteraturpris. Varje vecka får vi träffa några av de aktuella författarna för att prata överlevnad, galenskap, relationer, moderskap, reslust, förfall och andra perspektiv...

18.03.21 | Nyhet

Kulturlivet i Norden ska vara grönt, livskraftigt och inkluderande

Kulturens betydelse för en grön omställning är avgörande när de nordiska kulturministrarna presenterar sina prioriteringar för de kommande årens samarbete. Det är genom den konstnärliga friheten, kulturutbyten och dialoger som nya lösningar och hållbara levnadsmöjligheter tar form. Kult...

Øresundsbroen - Bridge connecting Denmark and Sweden
01.07.20 | Deklaration

Uttalande om behovet av initiativ för att minska de sociala och kulturella konsekvenserna av gränsstängningarna för medborgarna i Norden

Uttalande från Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur om behov av initiativ för att minska de sociala och kulturella konsekvenserna av gränsstängningarna för medborgarna i Norden.

02.09.20 | Information

Om utskottet för kunskap och kultur i Norden

Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur arbetar med ämnen och ärenden inom kultur, forskning och utbildning, grundskola och gymnasium, vuxenutbildning och folkupplysning – inbegripet frågor om språksamarbete, nya medier, kompetensutveckling och innovation i utbildningarna.