Innehåll

09.11.20 | Nyhet

Klimatkrisen engagerar unga läsare i Norden

Kan litteraturen skapa förståelse för en värld i förändring? Hjälpa barn att hantera klimatångest? Vilka tendenser kan ses i de nordiska länderna? Klimathot, relationen till naturen och utrotningshotade djur är några ämnen som tar allt större plats i de ungas bokhyllor. Under ett nordis...

28.10.20 | Nyhet

Ministrar: kultur är drivkraften för hållbar utveckling i Norden

Hållbarhet var den gröna tråden på kulturministrarnas andra digitala ministermöte under Danmarks ordförandeskap. Ministrarna diskuterade kultursektorns prioriteringar de kommande åren för att nå Nordiska ministerrådets nya vision och samtidigt stärka gemenskap, utveckling och samarbete ...

Øresundsbroen - Bridge connecting Denmark and Sweden
01.07.20 | Deklaration

Uttalande om behovet av initiativ för att minska de sociala och kulturella konsekvenserna av gränsstängningarna för medborgarna i Norden

Uttalande från Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur om behov av initiativ för att minska de sociala och kulturella konsekvenserna av gränsstängningarna för medborgarna i Norden.

02.09.20 | Information

Om utskottet för kunskap och kultur i Norden

Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur arbetar med ämnen och ärenden inom kultur, forskning och utbildning, grundskola och gymnasium, vuxenutbildning och folkupplysning – inbegripet frågor om språksamarbete, nya medier, kompetensutveckling och innovation i utbildningarna.