Innehåll

30.06.21 | Nyhet

Utskott: Budgetförslag sätter kultursamarbetet i Norden på spel

De planerade nedskärningarna riskerar att nedmontera verksamheten för etablerade kulturinstitutioner och program med stora konsekvenser för kultursamarbetet i hela Norden. Det menar Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur som med stor oro har diskuterat budgeten för kultur- och ...

29.06.21 | Nyhet

Nordiska rådet kritiserar kulturnedskärningar

Nordiska rådets presidium lyfter fram kulturens betydelse som sammanhållande kitt i vår region, och kritiserar i skarpa ordalag de förslag till nedskärningar i framförallt kulturbudgeten som Nordiska ministerrådet planerar inför perioden 2022-24.

Øresundsbroen - Bridge connecting Denmark and Sweden
01.07.20 | Deklaration

Uttalande om behovet av initiativ för att minska de sociala och kulturella konsekvenserna av gränsstängningarna för medborgarna i Norden

Uttalande från Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur om behov av initiativ för att minska de sociala och kulturella konsekvenserna av gränsstängningarna för medborgarna i Norden.

02.09.20 | Information

Om utskottet för kunskap och kultur i Norden

Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur arbetar med ämnen och ärenden inom kultur, forskning och utbildning, grundskola och gymnasium, vuxenutbildning och folkupplysning – inbegripet frågor om språksamarbete, nya medier, kompetensutveckling och innovation i utbildningarna.