Boende i gränsregioner får säga sitt om pandemistrul

07.12.20 | Nyhet
Oresundstog
Fotograf
Foto: Metro
Hur fungerar vardagen för dem som bor och verkar i de nordiska gränsregionerna under coronapandemin? Hur är stämningen så här tio månader in i krisen? Det är frågor som boende i gränsregionerna nu ska få svara på i en enkät på nätet.

Bakom enkäten står det nordiska Gränshinderrådet och de nordiska informationstjänsterna. De vill veta hur människor och företagare upplever att krisen har påverkat vardagen, arbetslivet och studielivet i gränsregionerna under pandemin.

Det här är andra gången i år som enkäten görs. Förra gången den gjordes var i juni och då fick de som ville fylla i ett frågeformulär på nätet där de berättade hur de har påverkats av ländernas olika restriktioner i kampen mot covid-19.

Resultatet visade bland annat att det rådde stor förvirring och frustration bland många som bor i gränstrakterna.

"Fara för långvariga konsekvenser"

För att följa upp resultaten från juni lanseras frågeformuläret på nytt i dag. Upplägget är i stort detsamma, vilket gör att Gränshinderrådet kan följa utvecklingen över tid. Några nya frågor har tillkommit för att fånga upp nya typer av störningar som Gränshinderrådet och de nordiska informationstjänsterna har identifierat i sin dialog med boende i gränsregionerna.

- Juniundersökningen visade med stor tydlighet att gränsstängningar har oerhört stora effekter på boende i gränsområden där man i decennier levt ett liv med en gräns som bara är ett streck på kartan. I värsta fall är det fara för att effekterna blir långvariga och det är viktigt att fortsatt följa upp dessa frågor, säger Gränshinderrådets ordförande Bertel Haarder, som också är tidigare dansk minister och mångårig ledamot i Folketinget.

Frågeformuläret har tagits fram i nära samarbete med de gränsregionala informationstjänsterna Grensetjänsten Sverige-Norge, Nordkalottens Gränstjänst/Grensetjeneste, Øresunddirekt och Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden.

Frågeformuläret öppet hela december

- Nu har vi ett effektivt och tillgängligt verktyg som kan ta temperaturen på gränsregionerna över tid. I förra omgången var det drygt 1600 personer som frivilligt svarade på frågeformuläret och drygt 600 som i fritext kommenterade sin personliga situation och sina personliga tankar. Vi hoppas att engagemanget även denna gång är stort, säger Sandra Forsén, seniorrådgivare på Gränshinderrådets sekretariat.

Frågeformuläret är öppen under hela december.

 

Gränshinderrådet lyder under Nordiska ministerrådet och arbetar för att undanröja hinder för den fria rörligheten i Norden.