Covid-19 skapar frustration och förvirring bland boende i gränsregioner

02.07.20 | Nyhet
Gränskontroll på Öresundsborn mot Danmark i juni 2020.

Gränskontroll på Öresundsbron mot Danmark i juni 2020.

Fotograf
Matts Lindqvist

Den som åker över Öresundsbron mot Danmark måste passera en gränskontroll. Det är en av flera gränskontroller i Norden just nu.

De nordiska ländernas olika restriktioner i kampen mot covid-19 har skapat stor förvirring och frustration bland många som bor i gränstrakterna. Det visar en kartläggning som det nordiska Gränshinderrådet har gjort.

Kartläggningen visar att människor i gränstrakterna bland annat har haft stora problem med att träffa släkt i ett annat nordiskt land, de har haft svårigheter med jobbet, oro över skattefrågor, problem med nya gränshinder som dykt upp i samband med restriktioner och stora problem med pendling över gränserna.

En del uttrycker också stor oro för att coronapandemin har lett till att stämningen mellan folk från olika nordiska länder har försämrats, att det har blivit en vi/dem-mentalitet.

Sammanställningen bygger på uppgifter från de gränsregionala informationstjänsterna, Øresunddirekt, Grensetjänsten Sverige-Norge och Nordkalottens Gränstjänst/Grensetjeneste, som på uppdrag av nordiska Gränshinderrådet har gett folk i gränsregionerna möjlighet att fylla i ett frågeformulär på nätet. Totalt 1669 personer har helt eller delvis svarat på frågeformuläret från mars till och med juni.

De som svarat har på eget initiativ fyllt i formuläret på nätet och sammanställningen ska inte ses som en vetenskaplig undersökning.

Drygt fyra av fem har upplevt problem

Av dem som svarat uppger 82,5 procent att ländernas olika coronarestriktioner har skapat problem. Totalt 67 procent uppger att de har haft svårigheter med att träffa sina familjer i ett annat nordiskt land och 59 procent uppger att gränskontrollerna har lett till ökade bekymmer.

En del människor i gränstrakterna uttrycker oro för vilka spår ländernas olika coronastrategier kommer att lämna i regioner där gränsen tidigare bara varit symbolisk men som under pandemin har blivit en mur som åtskiljer.

- Sammanställningen visar med stor tydlighet varför det är så viktigt att våra nordiska länder samordnar sina insatser i kristider. När gränser stängs i områden där man i decennier levt ett liv där en gräns bara är ett streck på kartan får det oerhört stora effekter på människorna i de regionerna. I värsta fall är det fara för att effekterna blir långvariga. Det här måste våra regeringar lära av i framtiden, säger Gränshinderrådets ordförande Bertel Haarder, som också är tidigare dansk minister och mångårig ledamot i Folketinget.

Gränshinderrådet lyder under Nordiska ministerrådet och arbetar för att undanröja hinder för den fria rörligheten i Norden.

”Ingen förståelse hur vi lever i gränstrakten”

I frågeformuläret fanns också möjlighet att besvara en fråga om vilka problem man har drabbats av på grund av pandemin och även fritt skriva övriga kommentarer om sina upplevelser i coronatider, kopplat till gränsproblematik. Totalt 661 svar kom in.

Här är ett litet urval på den feedback som kommit in:

”Det känns som att Öresunds-samarbetet har skadats på grund av danskarnas beslut om att stänga gränsen och samtidigt låta deras egna medborgare åka fritt över.”

”Ekstremt sårt og vanskelig å ikke møte venner og familie i Norge.”

”Jäkla besvärligt att bygga ihop två städer till en stad, sedan kom det kravallstaket och hemska vakter...hur tänkte man här?? Stora problem för oss i Haparanda, som sagt vi är ihop med Torneå.”

”Danska kollegor har varit rädda för oss svenskar. Framförallt saknad info om beskattning. Köer vi gränskontroll och olika bud olika dagar vilka dokument som krävs vid gränsen.”

”Trångt på öresundståg sam få avgångar och markant längre pendlingstider.”

"Alle restriksjoner var nødvendige."

”Jag kan inte träffa min syster och systerson pga stängd gräns. Vi bor ca 1,5 Tim från varandra men på olika sidor gränsen.”

”Ingen förståelse hur vi lever i gränstrakten. Långvarigt, gediget samarbete för att främja gemenskap har påverkats mycket negativt. Mycket mer känsla av vi/dom nu. Mycket sorgligt!”

Nordiska ministerrådets Gränshinderråd har även sedan mitten av mars tillsammans med Øresunddirekt, Grensetjänsten Sverige-Norge och Nordkalottens Gränstjänst/Grensetjeneste samt Info Norden löpande inrapporterat de nordiska samarbetsministrarna om gränshinder som uppstått i gränsregionerna i samband med införande av ländernas olika restriktioner.