Kungligt deltagande på nordiskt toppmöte om matsvinn

14.04.23 | Nyhet
prinsessan Victoria och prinsessan Marie
Photographer
norden.org
Två nordiska prinsessor, H.K.H. Sveriges kronprinsessa Victoria och H.K.H. Danmarks Prinsessa Marie, deltar i konferensen Nordic Food Waste Summit den 26 april 2023 i Stockholm. Välkommen att följa med live!

Matsvinnet ska halveras innan 2030, det är ett av de hållbarhetsmål som världen enats om. För att Norden ska lyckas behöver länderna öka både tempot och samarbeta mer.  

 

Den 26 april 2023 samlar Nordic Food Waste Summit fler än 170 personer; experter, politiker, representanter för myndigheter, företag och civilsamhälle, för att diskutera hur Norden kan få till stånd omedelbara åtgärder för att minska matsvinnet.

Öppnas av Prinsessan Marie

Prinsessan Marie från Danmark kommer att öppna konferensen.

Prinsessan har ett stort engagemang för att minska matsvinnet.

Prinsessans närvaro på Nordic Food Waste Summit bidrar till att lyfta frågan ytterligare och uppmuntra till ett ökat nordiskt samarbete.

Pressen kan delta på plats

Kronprinsessan Victoria från Sverige deltar under eftermiddagen av konferensen.

Kronprinsessan Victoria är en internationell ambassadör för de Globala målen och har sedan länge ett stort engagemang i många hållbarhetsfrågor, bland annat havs- och vattenfrågor.

Även Peter Kullgren, Landsbygdsminister i Sverige, och Jacob Jensen, Minister för livsmedel, lantbruk och fiske, Danmark, kommer att tala på konferensen.

Toppmötet kommer att live-sändas, och media har möjlighet att delta på plats.

3,6 miljoner ton mat slängs i Norden

Matsvinn är en stor hållbarhetsfråga med effekter på både klimat och miljö.

Mer än en tredjedel av all mat som produceras i världen slängs. I de nordiska länderna slängs mer än 3,6 miljoner ton mat årligen. 

Toppmötet hålls på engelska och går att följa i realtid digitalt.

Anmälan för press senast 25 april 

Press och pressfotografer ska kunna uppvisa presslegitimation och ska anmäla sig senast den 25 april. 

Anmälan sker genom e-mail till: 
 
 

Elisabet Skylare
Seniorrådgiver/Kommunikation, Nordiska Ministerrådet
Mobil: +45 21 71 71 27
elisky@norden.org 

 

och Jonathan Eng
Projektledare/ Hållbara och hälsosamma livsmedelssystem, Nordiska Ministerrådet
Mobiltelefon +45 27 10 94 67
joneng@norden.org

Nordic Food Waste Summit arrangeras av Nordiska ministerrådet i samarbete med de svenska myndigheterna Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket.

LIVE från 09.00, 26 april 2023:

Contact information