Norden tar temperaturen på den gröna omställningen

18.11.20 | Nyhet
klimadebat choosing green 2020

Emma Holten fra Oxfam Ibis på scenen til Choosing Green Summit 2020.

Photographer
Charlotte de la Fuente

Emma Holten, paneldeltagare, i en av debatterna på Choosing green.

Debattevenemanget Choosing green samlade över femtio representanter från ungdomsorganisationer, industrin, sociala organisationer, icke-statliga organisationer, forskare, klimataktivister och politiker för att diskutera grön omställning i skuggan av coronan. Alla perspektiv som framfördes under dagen kommer att ingå i Nordiska ministerrådets förberedelser inför klimatförhandlingarna på COP26 i Glasgow.

2020 skulle ha varit klimatets år. Förhandlingarna på COP26 förutspåddes en avgörande roll i framtida gemensamma globala insatser. Trots att förhandlingarna senarelagts med ett helt år har varken handlingskraften eller ambitionen försvagats i de nordiska länderna. Det var tydligt efter gårdagens debatter under rubriken ”Choosing green”.

I sex debatter lyftes komplexa frågor både om Nordens roll i de globala klimatåtgärderna och om utmaningarna med att säkerställa en socialt hållbar grön omställning. Hur får vi med alla? Och hur kan den nordiska välfärdsmodellen vara till hjälp, eller kanske till och med fungera som en förebild, för att uppnå social rättvisa? Övriga debattämnen under dagen var den nya gröna verklighetens konsekvenser för arbetsmarknaden, konkurrenskraften och inte minst utbildningssektorn.

Vi har många gemensamma utmaningar, men framför allt en massa gemensamma lösningar.

Paula Lehtomäki, Nordiska ministerrådets generalsekreterare

”Leave no one behind"

I flera debatter betonades principen ”leave no one behind” i och med att klimatutmaningarna drabbar redan utsatta grupper av människor. Också Nordens stora klimatpåverkan togs upp. Är vi verkligen ett folk med en livsstil att ta efter? Det skulle vara katastrofalt, hördes det från scenen. Vi lever i en verklighet där 10 procent av jordens befolkning använder över 50 procent av de gemensamma naturtillgångarna, fortsatte kommentaren från scenen.

Ett stärkt nordiskt samarbete var också ett genomgående tema som framhölls av flera paneldeltagare. Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki betonade de många möjligheter som den etablerade politiska gemenskapen i Norden innebär: ”Nordiska ministerrådet kan erbjuda en plattform där länder kan dela och utbyta bästa praxis. Vi har många gemensamma utmaningar, men framför allt en massa gemensamma lösningar. Låt oss utnyttja dem ännu bättre.”

Alla perspektiv som framfördes av såväl paneler, huvudtalare och publik kommer att ingå i Nordiska ministerrådets förberedelser inför klimatförhandlingarna på COP26 i Glasgow.

 

Choosing green är ett heldagsevenemang arrangerat av Nordiska ministerrådet och Norden i Fokus. I sex debatter kring tre teman samlades över 50 paneldeltagare för att dela sina kunskaper och debattera den gröna omställningen mot bakgrund av coronapandemien.