Norden tar temperaturen på den grønne omstillingen

18.11.20 | Nyhet
klimadebat choosing green 2020

Emma Holten fra Oxfam Ibis på scenen til Choosing Green Summit 2020.

Photographer
Charlotte de la Fuente

Emma Holten, paneldeltaker i en av debattene under Choosing Green.

På debattarrangementet Choosing Green møttes mer enn femti representanter fra ungdomsorganisasjoner, industrien, sosiale organisasjoner og NGOer, forskere, klimaaktivister og politikere for å diskutere grønn omstilling i koronaens skygge. Alle perspektiver som ble formidlet på dagen, vil inngå i Nordisk ministerråds forberedelser til klimaforhandlingene på COP26 i Glasgow.

2020 skulle ha vært klimaets år. Forhandlingene ved COP26 var spådd en avgjørende rolle for framtidens felles globale tiltak. Til tross for en utsettelse på et helt år er verken handlekraft eller ambisjonsnivå redusert i de nordiske landene. Det virker klart etter gårsdagens debatter under tittelen ”Choosing Green”.

Seks debatter tok opp komplekse spørsmål om både Nordens rolle i de globale klimatiltakene og utfordringene med å sikre en sosialt bærekraftig grønn omstilling. Hvordan får vi alle med? Og hvordan kan den nordiske velferdsmodellen være en hjelp, og kanskje til og med et godt eksempel, for å oppnå nettopp sosial rettferdighet? Den nye grønne virkelighetens konsekvenser for arbeidsmarkedet, konkurranseevnen og ikke minst utdanningssektoren var også blant dagens debattemner.

Vi har mange felles utfordringer, men ikke minst har vi en mengde felles løsninger.

Paula Lehtomäki, generalsekretær i Nordisk ministerråd

”Leave no one behind"

Prinsippet ”leave no one behind” sto sterkt, og klimautfordringenes slagside mot allerede utsatte befolkningsgrupper ble påpekt i flere debatter. Også Nordens store klimaavtrykk ble framhevet. Er vi virkelig et folkeferd med en livsstil til etterfølgelse? Det ville være katastrofalt, lød det fra scenen. Vi lever i en virkelighet der 10 % av jordas befolkning bruker mer enn 50 % av de felles ressursene, lød det videre.

Et styrket nordisk samarbeid var også et gjennomgående tema og ble framhevet av flere paneldeltakere. Paula Lehtomäki, generalsekretær i Nordisk ministerråd, framhevet de mange mulighetene det etablerte nordiske politiske fellesskapet rommer: ”Nordisk ministerråd kan tilby en plattform der landene kan dele og utveksle beste praksis. Vi har mange felles utfordringer, men ikke minst har vi en mengde felles løsninger. La oss utnytte det enda bedre.”

Alle perspektiver som ble formidlet av både panel, innledere og publikum, vil inngå i Nordisk ministerråds forberedelser til klimaforhandlingene på COP26 i Glasgow.

 

Choosing Green er et heldags debattarrangement arrangert av Nordisk ministerråd og Norden i fokus. I seks debatter fordelt over tre temaer møttes mer enn 50 paneldeltakere for å dele sin kunnskap og debattere den grønne omstillingen i lys av koronapandemien. 

Les mer om arrangementet her.