Norden vill stärka LGBTI-personer rättigheter

16.09.19 | Nyhet
A demonstration at Pride

Photographer: Martin Zachrisson

Fotograf
Martin Zachrisson
Runt om i världen rapporteras bakslag mot homo- och intersexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Därför är det rätt ögonblick för Norden att stärka skyddet och förbättra livet för LGBTI-personer i hela regionen. Det anser nordiska jämställdhetsministrarna som idag beslöt inleda ett nytt politiskt samarbete.

I över 40 år har de nordiska länderna samarbetat om jämställdhet mellan kvinnor och män, men LGBTI-personers lika rättigheter har inte ingått i samarbetet.

Under jämställdhetsministrarnas möte på Island idag tog ministrarna följande beslut: ”Nordiska ministerrådet ska verka för lika rättigheter, behandling och möjligheter för LGBTI-personer i Norden.”

Fler hatbrott

- Brott mot mänskliga rättigheter och hatyttringar mot LGBTQI-personer ökar runt om i världen. Genom förenade ansträngningar kan de nordiska länderna ta global ledning för att skydda och främja LGBTQI-rättigheter, kommenterade Katrín Jakobsdóttir, som både är statsminister och jämställdhetsminister på Island.

De flesta nordiska länder har kommit en bra bit på väg i rättighetsfrågorna, och har exempelvis skydd mot diskriminering, hot, hat och trakasserier mot LGBTI-personer i lagstiftning.

 

Både framgångar och bakslag

I den senaste rankningen av LGBTI-personers rättigheter i Europa, kom Norge, Danmark och Finland bland de fem bästa. Sverige kom på tionde plats och Island på femtonde.

Rankningen är gjord av ILGA-Europa, en oberoende internationell paraplyorganisation som arbetar för LGBTI-personers mänskliga rättigheter.

Enligt organisationen växer acceptansen för LGBTI-personer runt om i världen – fast alltför långsamt. Och på många håll kommer bakslag.

Ny lag på Island

- Samtidigt som vi inleder det här samarbetet, arbetar vi vidare för ett bättre skydd hemma i våra länder. Island har gjort en ny banbrytande lag om könsidentitet - som garanterar alla mänskliga rättigheter och värdighet, säger Katrín Jakobsdóttir.

Det första som sker nu, efter att ministrarna beslutat om det nya samarbetet, är en kartläggning och analys av LGBTI-området i Norden.

Civilsamhället bjuds in

Kartläggningen ska göras av NIKK (Nordisk Information for Kundskab om Køn) och involvera civilsamhället.

Kartläggningen ska belysa de nationella förhållandena i de nordiska länderna, Färöarna, Åland och Grönland, och identifiera vad som bör göras på nordisk nivå. Med kartläggningen som grund ska jämställdhetsministrarna besluta om konkreta samnordiska insatser.

Stark internationell röst

Det blir år 2020, då Danmark är ordförande i Nordiska ministerrådet.

- De nordiska länderna liknar varandra, och därför ska vi gemensamt skapa goda villkor for LGBTI-personer. Med LGBTI-området förankrat i Nordiska ministerrådet blir det lättare at lära av varandra, utveckla insatser som fungerar, och vara en stark röst internationellt, säger Mogens Jensen, jämställdhetsminister i Danmark.

Forskningssatsning på #MeToo

Jämställdhetsministrarna beslöt också att finansiera en treårig forskningssatsning om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden, en satsning som ska ligga till grund för politikutveklingen i kölvattnet av #MeToo.

Startskottet för satsningen gick direkt efter ministermötet, med den internationella konferensen #MeToo – Moving Forward i Reykjavik den 17-19 september med 800 deltagare från Norden och världen.

 

Fotnot: LGBTI står för 'lesbian, gay, bisexual, transgender, and intersex'.