Norden vil styrke LGBTI-personers rettigheder

16.09.19 | Nyhed
A demonstration at Pride

Photographer: Martin Zachrisson

Fotograf
Martin Zachrisson
Rundt om i verden rapporteres om tilbagegang, når det gælder homo- og interseksuelles og trans- og queerpersoners rettigheder. Derfor er det et godt tidspunkt for Norden at styrke beskyttelsen af og forbedre livet for LGBTI-personer i hele regionen. Det mener de nordiske ligestillingsministre, som i dag besluttede at indlede et nyt politisk samarbejde.

I over 40 år har de nordiske lande samarbejdet om ligestilling mellem kvinder og mænd, men lige rettigheder for LGBTI-personer har ikke været en del af samarbejdet.

På ligestillingsministrenes møde i Island i dag, tog ministrene følgende beslutning: "Nordisk Ministerråd skal arbejde for lige rettigheder, behandling og muligheder for LGBTI-personer i Norden."

Flere hadforbrydelser

– Brud på menneskerettigheder og hate speech mod LGBTQI-personer forekommer i stigende grad rundt om i verden. Gennem en fælles indsats kan de nordiske lande blive førende i verden, når det gælder beskyttelse og fremme af LGBTQI-rettigheder, siger Katrín Jakobsdóttir, som både er statsminister og ligestillingsminister i Island, i en kommentar.

De fleste nordiske lande er kommet langt med arbejdet for rettigheder og har eksempelvis vedtaget lovgivning mod diskriminering, trusler, had og chikane mod LGBTI-personer.

 

Både fremgang og tilbagegang

I den seneste opgørelse af LGBTI-personers rettigheder i Europa var Norge, Danmark og Finland i top fem. Sverige var på en tiendeplads, mens Island var nummer femten.

Listen udarbejdes af ILGA-Europa, en uafhængig, international paraplyorganisation, som arbejder for LGBTI-personers menneskerettigheder.

Ifølge organisationen stiger accepten af LGBTI-personer rundt om i verden. Det går dog alt for langsomt. Og mange steder går udviklingen den forkerte vej.

Ny lov i Island

– Samtidig med at vi indleder dette samarbejde, arbejder vi videre for en bedre beskyttelse hjemme i vores egne lande. Island har vedtaget en ny, banebrydende lov om kønsidentitet, som sikrer menneskerettigheder og værdighed for alle, siger Katrín Jakobsdóttir.

Første skridt efter ministrenes beslutning om det nye samarbejde er en kortlægning og en analyse af LGBTI-området i Norden.

Civilsamfundet skal inddrages

Kortlægningen skal udarbejdes af NIKK (Nordisk Information for Kundskab om Køn), og civilsamfundet skal inddrages.

Kortlægningen skal belyse de nationale forhold i de nordiske lande, Færøerne, Åland og Grønland, og identificere hvad der bør gøres på nordisk niveau. På grundlag af kortlægningen skal ligestillingsministrene træffe beslutning om konkrete, fællesnordiske indsatser.

Stærk international stemme

Arbejdet begynder i 2020, når Danmark har formandskabet i Nordisk Ministerråd.

De nordiske lande ligner hinanden, og derfor skal vi være fælles om at skabe gode vilkår for LGBTI-personer. Med LGBTI-området forankret i Nordisk Ministerråd bliver det lettere at lære af hinanden, udvikle indsatser, der virker, og være en stærk fælles stemme internationalt, siger den danske ligestillingsminister, Mogens Jensen.

Forskningssatsning om #MeToo

Ligestillingsministrene besluttede også at finansiere en treårig forskningssatsning om seksuel chikane i arbejdslivet i Norden. Denne satsning skal ligge til grund for politikudviklingen i kølvandet af #MeToo.

Startskuddet for satsningen lød umiddelbart efter ministermødet med den internationale konference #MeToo – Moving Forward i Reykjavik den 17.-19. september med 800 deltagere fra både Norden og andre lande.

 

Note: LGBTI står for "lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex".