Norden vil styrke LHBTI-personers rettigheter

16.09.19 | Nyhet
A demonstration at Pride

Photographer: Martin Zachrisson

Fotograf
Martin Zachrisson
Rundt i verden meldes om tilbakeslag mot homofiles, interkjønnpersoners, transpersoners og skeives rettigheter. Derfor er det på tide at Norden styrker vernet og bedrer livet for LHBTI-personer i hele regionen. Det mener de nordiske likestillingsministrene, som i dag vedtok å innlede et nytt politisk samarbeid.

I mer enn 40 år har de nordiske landene samarbeidet om likestilling mellom kvinner og menn, men spørsmålene om LHBTI-personers like rettigheter har ikke inngått i samarbeidet.

På likestillingsministrenes møte på Island i dag fattet ministrene følgende vedtak: “Nordisk ministerråd skal virke for like rettigheter, behandling og muligheter for LHBTI-personer i Norden.”

Mer hatkriminalitet

– Brudd på menneskerettigheter og hatytringer rettet mot LHBTI-personer øker altfor mange steder i verden. Ved å jobbe samlet kan de nordiske landene ta globalt lederskap for å beskytte og fremme LHBTI-rettigheter, kommenterte Katrín Jakobsdóttir, som både er statsminister og likestillingsminister på Island.

De fleste nordiske land har kommet et godt stykke på vei i rettighetsspørsmål, og har for eksempel vern mot diskriminering, trusler, hat og trakassering mot LHBTI-personer i lovgivningen.

 

Både framgang og tilbakeslag

I den nyeste rangeringen av LHBTI-personers rettigheter i Europa havnet Norge, Danmark og Finland blant de fem beste. Sverige kom på tiende plass og Island på femtende.

Rangeringen er gjennomført av ILGA Europa, en uavhengig internasjonal paraplyorganisasjon som jobber for LHBTI-personers menneskerettigheter.

Ifølge organisasjonen vokser aksepten for LHBTI-personer rundt i verden – men altfor langsomt. Og på mange hold kommer det tilbakeslag.

Ny lov på Island

– Samtidig som vi innleder dette samarbeidet, arbeider vi videre for et bedre vern hjemme i landene våre. Island har laget en ny, banebrytende lov om kjønnsidentitet som garanterer alle menneskerettigheter og verdighet, sier Katrín Jakobsdóttir.

Det første som skjer nå, etter at ministrene vedtok det nye samarbeidet, er en kartlegging og analyse av LHBTI-området i Norden.

Sivilsamfunnet inviteres med

Kartleggingen skal gjennomføres av NIKK (Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn) og involvere sivilsamfunnet.

Kartleggingen skal belyse de nasjonale forholdene i de nordiske landene, Færøyene, Åland og Grønland, og identifisere hva som bør gjøres på nordisk nivå. Med kartleggingen som grunnlag skal likestillingsministrene fatte vedtak om konkrete samnordiske tiltak.

Sterk internasjonal stemme

Det skjer i år 2020, når Danmark har formannskapet i Nordisk ministerråd.

– De nordiske landene ligner hverandre, og derfor skal vi gå sammen om å skape gode vilkår for LHBTI-personer. Med LHBTI-området forankret i Nordisk ministerråd blir det lettere å lære av hverandre, utvikle tiltak som virker, og være en sterk stemme internasjonalt, sier Mogens Jensen, likestillingsminister i Danmark.

Forskningssatsing på #MeToo

Likestillingsministrene vedtok også å finansiere en treårig forskningssatsing om seksuell trakassering i arbeidslivet i Norden, en satsing som skal ligge til grunn for politikkutviklingen i kjølvannet av #MeToo.

Startskuddet for satsingen gikk rett etter ministermøtet, med den internasjonale konferansen #MeToo – Moving Forward i Reykjavík 17.–19. september med 800 deltakere fra Norden og verden.

 

Fotnote: LHBTI står for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner.