Dagordning

30.10.18

14:15 - 14:25
1. Sessionens åbning

1.1 Fastsættelse af deltagerliste

1.2 Godkendelse af dagsordenen

1.3 Regler for 70. sessions gennemførelse 2018, Dokument 2b/2018

14:25 - 14:45
2. International gæstetaler

2.1 Storbritanniens premierminister, Theresa May

14:45 - 16:45
3. Nordisk topmøde

3.1 Temadebat med de nordiske statsministre:

De nordiske landes robusthed i mødet med andre landes forsøg på at påvirke vores samfund og demokratiske processer

16:45 - 17:00
4. Nordisk Ministerråds program 2019

4.1 Islands statsministers præsentation af formandskabsprogram for Nordisk Ministerråd 2019, Dokument 15/2018

31.10.18

09:00 - 10:45
5. Samarbejdsministrenes ministerrådsforslag og redegørelser

5.1 Samarbejdsministrenes redegørelse om 2018, mundtlig, Dokument 9/2018

5.2 Betænkning over Ministerrådsforslag om Nordisk Ministerråds samlede budget 2019, B 325/præsidiet; C 2/2018

5.3 Holdbarhedsredegørelse til Nordisk Råd 2018, Dokument 8/2018

5.4 Samarbetsministrarnas redogörelse om mobilitet och gränshinder Dokument 7/2018

10:45 - 11:15
6. Internationalt samarbejde

6.1 Indlæg fra gæster

11:15 - 12:00
7. Ministerrådsforslag og redegørelser

7.1 Redegjørelse om oppfølgning av språkdeklarasjonen med landrapporter, Dokument 11/2018

7.2 Redegørelse om det nordiske digitaliseringssamarbejde, Dokument 14/2018

7.3 Betänkande över ministerrådsförslag om nytt samarbetsprogram för miljö- och klimatsektorn, B 322/holdbart

14:00 - 15:30
8. Udenrigsministrenes redegørelse

8.1 Udenrigsministrenes redegørelse 2018, mundtlig, Dokument 17/2018

15:30 - 16:00
9. Forsvarsministrenes redegørelse

9.1 Forsvarsministrenes redegørelse 2018, mundtlig, Dokument 18/2018

16:00 - 17:00
10. Udenrigs- og forsvarspolitik

10.1 Betänkande över medlemsforslag om inrättande av ett EU- och försvarspolitiskt utskott, A 1764/presidiet, nytt yrkande/nyt forslag

10.2 Betænkning over medlemsforslag om øget nordisk samarbejde i Nordamerika, A 1718/præsidiet

10.3 Betänkande över medlemsförslag om att hitta kompromiss- och förhandlingslösning för den katalanska krisen som prövar Europa, A 1765/presidiet

10.4 Betänkande över medlemsförslag om förstärkt nordiskt samarbete kring cyberförsvar, A 1744/presidiet

17:00 - 17:30
11. Nordisk identitet

11.1 Betænkning over medlemsforslag om nordisk flagning på Nordens dag den 23. marts, A 1766/presidiet, nytt yrkande/nyt forslag

11.2 Præsidieforslag om sprog i Nordisk Råd, A 1767/præsidiet

17:30 - 18:00
12. Bæredygtig udvikling

12.1 Betänkande över medlemsförslag om gemensam Nordisk kraft i förhållandet EU och skogspolitiken, A 1745/holdbart

12.2 Udvalgsforslag om Nordens stemme i forhandlingerne af global FN aftale om biodiversitet, A 1776/holdbart

01.11.18

08:30 - 10:00
13. Nye medlemsforslag

13.1 Medlemsförslag om att förstärka de nordiska miljöfinansieringsinstrumenten, A 1783/hållbart, (Mittengruppen)

13.2 Medlemsförslag om att elektrifiera Norden, A 1775/tillväxt, (Den Socialdemokratiska gruppen)

13.3 Medlemsförslag om nordiskt polisiärt samarbete mot cyberbrottslighet och inom forensiskt arbete, A 1784/hållbart, (Den Konservative gruppe)

13.4 Medlemsförslag om att tillåta sexuella minoriteter att donera blod, A 1788/välfärd, (Nordisk Grønt Venstre)

13.5 Medlemsforslag om Nordisk kriseberedskab, A 1782/præsidiet, (Nordisk Frihed)

13.6 Medlemsförslag om förstärkt civilrättsligt samarbete, A 1790/välfärd, (Midtergruppen)

13.7 Medlemsforslag om Norden som ledende innen bærekraftig havbruk og havøkonomi, A 1772/holdbart, (Den Socialdemokratiska gruppen)

13.8 Medlemsförslag om ökad kontroll av fartyg i nordiska hamnar gällande alkoholtester och säkerhet ombord, A 1786/tillväxt, (Den Konservative gruppe)

13.9 Medlemsförslag om att inte deportera till farliga länder, A 1787/välfärd, (Nordisk Grønt Venstre)

13.10 Medlemsforslag om pilotuddannelser, A 1785/vækst, (Nordisk Frihed)

13.11 Medlemsförslag om nordisk roaming som omfattar Färöarna och Grönland, A 1780/tillväxt, (Mittengruppen)

13.12 Medlemsforslag om at gjøre Norden en foregangsregion for å motvirke utenforskap, A 1774/velferd, (Den Socialdemokratiska gruppen)

13.13 Medlemsforslag om felles nordisk komité for etisk godkjenning av klinisk forskning, A 1791/kultur, (Den Konservative gruppe)

13.14 Medlemsförslag om att avveckla utvinningen av fossila energikällor i Norden, A 1789/hållbart, (Nordisk Grønt Venstre)

13.15 Medlemsförslag om klimatsmart byggande i Norden, A 1781/hållbart, (Mittengruppen)

13.16 Medlemsforslag om lancering af Spil Nordisk, A 1777/kultur, (Den Socialdemokratiska gruppen)

13.17 Medlemsförslag om planering för sjukvård inom civilt försvar, A 1792/välfärd, (Den Konservative gruppe)

13.18 Medlemsförslag om nordiskt samarbete om utnyttjande av kolsänkor för att förbättra effektiviteten av klimatarbetet, A 1773/hållbart, (Den Socialdemokratiska gruppen)

13.19 Medlemsforslag om arktisk turistklynge, A 1778/vækst, (Den Socialdemokratiska gruppen)

13.20 Medlemsforslag om nul-vision omkring branddøde, A 1779/præsidiet, (Den Socialdemokratiska gruppen)

13.21 Medlemsförslag om Elektrifiering av sjöfart och terminaler, A 1771/tillväxt, (Den Socialdemokratiska gruppen)

10:00 - 10:30
14. Kultur

14.1 Betänkande över medlemsförslag om utredning om möjligheterna för att etablera ett Nordic PhD program, A 1760/kultur

14.2 Betänkande över medlemsförslag om svanemerking for mat håndverk og design, A 1736/kultur

10:30 - 11:00
15. Lovgivning og grænsehindringer

15.2 Betänkande över medlemsförslag om nordisk konsekvensbedömning i EU-lagstiftningsprocesserna, A 1743/presidiet

15.3 Betänkande över medlemsförslag om att grunda nationella rådgivningskommittéer för gränshinderfrågor i de nordiska länderna, A 1733/tillväxt

11:00 - 11:30
16. Arbejdsmarkedet

16.1 Betänkande över medlemsförslag om goda arbetsvillkor inom sjöfarten (A 1769/tillväxt)

16.2 Betænkning over medlemsforslag om fælles nordisk luftfartspolitik, A 1716/vækst

12:30 - 14:00
17. Velfærd

17.1 Betænkning over Ministerrådsförslag om samarbetsprogram inom nordiskt jämställdhetssamarbete 2019-2022, B 326/välfärd, reservation

17.2 Ligestillingsredegørelse 2018, Dokument 13/2018

17.3 Betænkning over medlemsforslag om udvidet ligelønscertifikat, A 1735/välfärd, reservation 1, reservation 2

17.4 Redegjørelse om det nordiske helse- og sosialsamarbeidet 2018, Dokument 12/2018

17.5 Betänkande över medlemsförslag om ökat samarbete mellan de nordiska sjukvårdssystemen A 1752/välfärd

17.6 Betänkande över medlemsförslag om obligatorisk medling vid separation, A 1734/välfärd

14:00 - 14:30
18. Nordisk Råds interne anliggender og beretninger

18.1 Kontrollkommitteens beretning om virksomhed 2018, Dokument 19/2018

18.2 Betænkning over Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd om Nordisk Råds regnskab for 2017, C 4/2018/kk

18.3 Betænkning over Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om Nordisk Ministerråds virksomhed for 2017, C 3/2018/kk

18.4 Betænkning over Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2017, C 5/2018/kk

18.5 Nordisk Råds årsberetning 2017, Dokument 1/2018

18.6 Præsidieforslag om ændringer i Nordisk Råds forretningsorden A 1770/præsidiet

18.7 Færdigbehandlede og opretholdte rekommandationer og interne beslutninger 2018, Dokument 16/2018

 

 

14:30 - 14:45
19. Valg 2019

19.1 Valg af Nordisk Råds præsident og vicepræsident

19.2 Valg af formænd og næstformænd til Nordisk Råds udvalg samt kontrolkomité

19.3 Valg af medlemmer til Nordisk Råds Præsidium, udvalg og komitéer

14:45 - 14:55
20. Nordisk Råds program 2019

20.1 Den nyvalgte præsident fra Sverige præsenterer præsidentskabsprogrammet for 2019

14:55 - 15:00
21. Sessionens afslutning

21.1 Fastsættelse af tid og sted for næste session

06.12.18 | Nyhet

Ambitiöst nytt nordiskt miljö- och klimatsamarbete

Att hejda förlusten av biologisk mångfald, att minska plastutsläpp i haven, ett gemensamt nordiskt inspel till klimatförhandlingarna och hållbar användning av naturresurser är bland de ambitiösa målen för det nya nordiska samarbetsprogrammet för miljö och klimat.

02.11.18 | Nyhet

Nordiska rådet vill öka samarbetet med Nordamerika

Nordiska rådet vill fördjupa samarbetet med Nordamerika. Det bor 12 miljoner personer i Nordamerika som definierar sig som nordiskättade och det är en enorm potential som bör utnyttjas ännu bättre, anser rådet.

29.08.19 | Information

Afstemningsresultater