Ministrar önskar ungas bud på nordisk glesbygdspolitik

10.05.22 | Nyhet
unga människor i samtal
Fotograf
Johnér
Vad krävs för att den nordiska landsbygden ska vara attraktiv att leva, bo och arbeta i? De nordiska ministrarna med ansvar för regionalpolitik önskar få veta hur unga glesbygdsbor skulle besvara den frågan. På sitt möte gick de även igenom de nya innovativa lösningar som växer fram runt om i Norden för att säkra den grundläggande servicen i glesbygd.

Avståndet till närmsta livsmedelsbutik, apotek, bibliotek eller skola ökar gradvis ju närmare de nordliga landsgränserna du bor i Sverige och Finland, och ju längre västerut från Köpenhamn du bor i Danmark.

I Norge finns inte samma tydliga geografiska mönster, men även här är det stora skillnader mellan kommunerna i glesbygd och storstad. 

 

-   Det är viktigt att folk har tillgång till nödvändiga tjänster där de bor. Vi ser intressanta exempel i hela Norden på att man samlar tjänster till servicekontor och att nya digitala tjänster underlättar vardagen för invånarna på landsbygden. Det ger folk trygghet och är en förutsättning för att folk ska kunna bo där de vill, säger Sigbjørn Gjelsvik, kommunal- och distriktsminister i Norge och värd för det nordiska ministermötet den 10 maj.
 

Involverar unga glesbygdsbor

Nu önskar de nordiska ministrarna involvera unga glesbygdsbor för att få deras råd om hur landsbygden i Norden borde utvecklas för att de själva ska vilja leva och arbeta där.       

En ny kunskapsöversikt om det grundläggande servicebehovet på landsbygden i Norden låg till grund för ministrarnas diskussion.

Till mötet hade ministrarna också med sig exempel från sina länder på nya sätt att säkra offentliga tjänster och privat service – och därmed öka tilliten hos befolkningen att det är möjligt att investera, bo och jobba i glesbygden.

Svenska servicekontor och danska utbildningar till landsbygden

Den svenska landsbygdsministern Anna-Caren Sätherberg berättade om utbyggnaden av statliga servicekontor på svenska landsbygden. Kontoren ska ge landsbygdsbefolkningen tillgång till tjänster från myndigheter som exempelvis Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten.

Det finns just nu 116 servicekontor runt om i Sverige och fler är på väg.

- Det är min övertygelse att statens närvaro i hela landet är viktigt för att hålla ihop landet, för tillit och legitimitet, säger Anna-Caren Sätherberg. 

Danmark arbetar för att utbildningar i välfärdsyrken och universitetsutbildningar ska finnas tillgänglig i fler regioner. Detta som svar på utmaningen att rekrytera vård- och omsorgspersonal till landsbygden, och även kvalificerad arbetskraft till företag utanför storstadsområdena. 

Distansarbetet fortsätter

Andelen Nordbor som jobbar på distans förväntas vara fortsatt hög efter pandemin.

Enligt det nordiska forskningsinstitutet NordRegio finns en stor potential för distansarbete i Norden, där 37 procent av jobben, motsvarande 9,5 miljoner jobb skulle kunna skötas på distans. 

Den förstärkta trenden av multilokalitet – alltså att människor lever och arbetar på flera olika platser - ger också nya perspektiv på landsbygdens behov och utveckling.

Trend kan ge tillväxt i regionerna

Det betyder att exempelvis digitala lösningar inte bara blir en väg för att förbättra den grundläggande servicen på landsbygden, utan också för att människor ska kunna utbilda sig och arbeta på distans från sommarhuset. 

Ministrarna tog del av en första delrapport om multilokalitet som de beställt av det nordiska forskningsinstitutet NordRegio 2021, och diskuterade hur Norden kan understödja trenden av multilokalitet för att skapa en hållbar tillväxt i regionerna.