24.09.21 | Nyhet

Språket största hindret för att jobba över finsk-svenska gränsen

Språkskillnader utgör det största mentala hindret för att arbeta över den finsk-svenska gränsen i Tornedalen, visar en kartläggning från Øresundsinstituttet. Kartläggningen är en fortsättning på tidigare undersökningar som gjorts för gränsregionerna Norge-Sverige och Danmark-Sverige. ...

24.09.21 | Nyhet

Ny rapport avslöjar våra klimatskadliga vanor

Byt ut rött kött mot vitt kött och grönsaker och hitta ett alternativ till flygresor. Det är en av rekommendationerna i en ny rapport från Nordiska ministerrådet om de nordiska hushållens privata konsumtion. Rapporten kartlägger privat konsumtion i de nordiska länderna och presenterar å...