Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

Modstandsdygtige demokratier og tillid er det nordisk-baltiske guld

24.04.24 | Nyhet
Fotograf
Irmantas Gelūna
Værdien af og årsagen til det nordisk-baltisk samarbejde kan ikke undervurderes i en geopolitisk urolig tid. Det var hovedkonklusionen på det nordisk-baltiske møde i Litauen, hvor modstandsdygtighed og sikkerhed stod højest på dagsorden.

Nordisk Ministerråds generalsekretær Karen Ellemann, Litauens viceudenrigsminister Jonas Survila og leder af Europa- og Nordamerikaenheden i Sveriges udenrigsministerium, Cecilia Ruthström-Ruin har mødtes i Litauen for at drøfte det nordisk-baltiske samarbejdes værdi for borgerne i østersøområdet.

 

- Vi ved alle, hvordan den geopolitiske situation ser ud i dag, men jeg vælger at være optimistisk, for der er i den grad brug for optimisme. Se blot på de nordiske og baltiske landes historie. Vi har stærke demokratier og åbne, liberale økonomier. Det er vores mest værdifulde ressource – vores guld. Men vi må ikke tage det for givet. Vi skal altid stræbe efter samarbejde på alle niveauer mellem landene, udtalte Karen Ellemann generalsekretær i Nordisk Ministerråd, som roste de fremskridt, der fx er sket, når det kommer til samarbejdet på civilsamfundsområdet. 

Baltikum og Norden deler demokratiske værdier

Litauens udenrigsminister Jonas Survilas pointerede på mødet, hvor meget de baltiske og nordiske lande har til fælles - herunder demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincipper. Værdier som i Ukraine er truet understregede han og pegede i den forbindelse på vigtigheden af, at de nordiske og baltiske lande fortsætter og øger støtten til Ukraine. Ifølge Kiel Institut for Verdensøkonomi er de baltiske og nordiske lande blandt de lande, der støtter mest.  

 

- Men det er ikke nok at vi er top 5 i verden. Vi er nødt til at overbevise vores partnere i udlandet om ikke bare at fortsætte indsatsen men at øge den, lød det fra Litauens udenrigsminister Jonas Survilas.  

Sverige begynder på et nyt kapitel

Cecilia Ruthström-Ruin, leder af Europa- og Nordamerikaenheden i Sveriges udenrigsministerium var også optaget af sikkerhedssituation i regionen. Hun fremhævede betydningen af Sveriges nye NATO-medlemskab. I sin tale understregede hun den stabilitet, som medlemskabet giver ikke alene Sverige men hele regionen. En stabilitet, der på mange områder også gavner samarbejdet de nordiske lande imellem. Ét samarbejde der bygger på og forsat skal bygge på tillid:

 

- Tillid er naturligvis vigtig på alle områder, men på politisk niveau vil jeg især fremhæve tilliden mellem ledere, som baner vej for dialogmuligheder, afsluttede Ruthström-Ruin.