Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

Nordiske ministre: Bekymring over sammenhænget mellem øget skærmtid og børn og unges mistrivsel

17.04.24 | Nyhet
Iphone og digitalisering
Fotograf
Photo by Gilles Lambert on Unsplash
Nordiske social-og sundhedsministre er enige i, at der bør arbejdes mere tværnordisk i at adressere hvordan skærmtid påvirker børn og unges sundhed og trivsel.

Selvom digitale løsninger kan have positiv effekt på socialt samvær, viser diverse undersøgelser at øget skærmtid, og tidligt brug af smartphones, har negativ effekt på børn og unges søvn, trivsel og selvværd. Indhold kan også være en faktor i enten en positiv, eller negativ retning.  

Ministrene vil undersøge hvordan de nordiske lande kan stå sammen og sæt tiltage i brug som kan adressere dette: 

'Børn og unges skærmtid optager i dag en stor del af deres fritid, hvor de har socialt samvær, og kan finde en del viden og information. Samtidig ser vi med stor bekymring de negative effekter, som øget brug bidrager til, og som forringer børn og unges sundhed og trivsel.

Vi vil derfor øge presset på tech virksomhederne så at de tager ansvar og træffer foranstaltninger til at mindske de negative effekter som deres produkter har på børn og unges sundhed'

Så siger i ministrenes udtalelse efter deres møde i Stockholm. 

Fotograf
Boris Vasic

Flere mobil-frie zoner anbefaler forsker

På mødet hørte ministrene fra Sissela Nutley, forsker hos Karolinska Instituttet, som henviste til nordisk, og international forskning på området. Blandt andet viste hun en klar kumulativ effekt på hvor tidligt børn får smartphone og negativ effekt på deres mental sundhed. Vi kan også se at andelen af teenagere som sover 6 timer eller mindre er gået op i de sidste 10 år, eftersom at flere sover med deres telefon i soveværelset. 

Hun havde derfor klare anbefalinger til ministrene om at arbejde sammen, og starte med mobil-frie zoner, ikke bare i skolen:

'Vi skal hjælpe børn og unge med at skabe flere mobil-frie zoner. De skal lære fra os at når vi har social interaktion, så lægges mobilen væk- ellers husker vi ikke samtalen. Mobil-frie zoner kan være når vi er sammen med andre, i soveværelset eller i skolen.'

Det er Sveriges socialminister Jakob Forssmed enig i, og mener at Norden skal accelerere arbejdet på området:

Arbejdsgrupperne kommer til at arbejde under MR-S, social og sundhedsområdet i Nordisk Ministerråd og anbefalinger forventes senere på året.