Samarbetsministrarnas redogörelse för mobilitet och gränshinder