Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi: forsknings- og rejselegater

09.09.18 | Støttemulighed
Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi yder støtte til forskningsprojekter, arbejdsgruppemøder, rejser, studierejser og oversættelse.

Information

Støtte-kategori
Tilskud
External organization
Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi
Lande
Danmark
Åland Islands
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige
Kontakt