Nordisk samarbeidsråd for kriminologi Forsknings- og reisestipend

09.09.18 | Støttemulighet
Nordisk samarbeidsråd for kriminologi gir støtte til forskningsprosjekter, arbeidsmøter, reiser, studieturer og oversettelse.

Informasjon

Opportunity category
Legater
External organization
Nordisk samarbeidsråd for kriminologi
Countries
Danmark
Åland
Færøyene
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige
Contact information