Nordiska samarbetsrådet för kriminologi: Forsknings- och resestöd

09.09.18 | Stödmöjlighet
Nordiska samarbetsrådet för kriminologi ger stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppsmöten, resor, studieresor och översättning.

Information

Typ av stöd
Bidrag
External organization
Nordiska samarbetsrådet för kriminologi
Land
Danmark
Åland
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Kontakt