Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige
Her kan du læse om arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige. Du kan se hvilke regler der gælder hvis du vil opholde dig og arbejde i Sverige som nordisk statsborger, EU/EØS-statsborger eller hvis du er statsborger i et land uden for EU/EØS.

Det fælles nordiske arbejdsmarked er en hjørnesten i det nordiske samarbejde. De nordiske lande indgik i 1954 en overenskomst om et fælles nordisk arbejdsmarked som giver de nordiske statsborgere rettigheder til frit at kunne tage arbejde og bosætte sig i et andet nordisk land.

Nordisk statsborger i Sverige

Hvis du er statsborger i et nordisk land, kan du frit rejse til Sverige for at opholde dig og arbejde. Du behøver hverken visum, arbejdstilladelse eller opholdstilladelse.

Du kan opholde dig i Sverige i op til et år. Hvis du skal opholde dig i Sverige i mere end et år, skal du folkeregistrere dig i Sverige. Du kan læse mere om dette i artiklen om folkeregistrering.

EU/EØS-statsborger i Sverige

  Hvis du er statsborger i et EU/EØS-land og er lønmodtager, selvstændig, studerende eller har tilstrækkelige midler til at forsørge dig selv, har du opholdsret i Sverige. Med opholdsret menes at du som EU/EØS-borger kan opholde dig i Sverige i mere end tre måneder uden opholdstilladelse. Hvis du opfylder opholdsretten har du automatisk opholdsret i Sverige og behøver ikke tage kontakt til Migrationsverket.

  Ved indrejsen til Sverige skal du dog have et pas eller et identitetskort, hvor dit statsborgerskab fremgår.

  Hvis du har familie der er statsborgere i et land uden for EU, skal de ansøge om opholdskort (uppehållskort). For at din familie skal kunne bevilges opholdskort, skal du kunne bevise at du opfylder opholdsretten i Sverige ved arbejde, studier eller at du har tilstrækkelige midler til at forsørge dig og din familie.

  Er du statsborger i Schweiz, skal du ansøge om opholdstilladelse.

  Du skal kontakte Skatteverket for at folkeregistrere dig i Sverige.

  Hvis du er EU/EØS-statsborger og arbejder i Sverige, men bor i et andet EU/EØS-land som du vender tilbage til mindst én gang om ugen, skal du ikke registreres i Sverige.

  Ikke EU/EØS-statsborger men bosat i EU

   Hvis du har boet i et land inden for EU, men ikke er EU-statsborger, kan du under visse omstændigheder opnå status som fastboende udlænding (varaktigt bosatta) i det land. Du vil så have rettigheder der svarer til de rettigheder EU-statsborgere har.

   Statsborger fra land uden for EU/EØS

   Hvis du ikke er statsborger i et EU/EØS-land, skal du søge om opholdstilladelse for at kunne bo i Sverige.

   Du finder information om at søge opholdstilladelse i Sverige på Migrationsverkets webside.

   Spørg Info Norden

   Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

   OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

   Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.