Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige
Her kan du læse om arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige. Du kan se hvilke regler der gælder hvis du vil opholde dig og arbejde i Sverige som nordisk statsborger, EU/EØS-statsborger eller hvis du er statsborger i et land uden for EU/EØS.

Det fælles nordiske arbejdsmarked er en hjørnesten i det nordiske samarbejde. De nordiske lande indgik i 1954 en overenskomst om et fælles nordisk arbejdsmarked som giver de nordiske statsborgere rettigheder til frit at kunne tage arbejde og bosætte sig i et andet nordisk land.

Der er andre regler for statsborgere fra lande uden for Norden. Her kan du læse hvad der gælder for dig.

Nordisk statsborger i Sverige

Hvis du er statsborger i et nordisk land, kan du frit rejse til Sverige for at opholde dig og arbejde. Du behøver hverken visum, arbejdstilladelse eller opholdstilladelse.

Du kan opholde dig i Sverige i op til et år. Hvis du skal opholde dig i Sverige i mere end et år, skal du folkeregistrere dig i Sverige. Du kan læse mere om dette i artiklen om folkeregistrering.

EU/EØS-statsborger i Sverige

  Hvis du er statsborger i et EU/EØS-land og er lønmodtager, selvstændig, studerende eller har tilstrækkelige midler til at forsørge dig selv, har du opholdsret i Sverige. Med opholdsret menes at du som EU/EØS-borger kan opholde dig i Sverige i mere end tre måneder uden opholdstilladelse. Hvis du opfylder opholdsretten har du automatisk opholdsret i Sverige og behøver ikke tage kontakt til Migrationsverket.

  Ved indrejsen til Sverige skal du dog have et pas eller et identitetskort, hvor dit statsborgerskab fremgår.

  Hvis du har familie der er statsborgere i et land uden for EU, skal de ansøge om opholdskort (uppehållskort). For at din familie skal kunne bevilges opholdskort, skal du kunne bevise at du opfylder opholdsretten i Sverige ved arbejde, studier eller at du har tilstrækkelige midler til at forsørge dig og din familie.

  Er du statsborger i Schweiz, skal du ansøge om opholdstilladelse.

  Du skal kontakte Skatteverket for at folkeregistrere dig i Sverige.

  Hvis du er EU/EØS-statsborger og arbejder i Sverige, men bor i et andet EU/EØS-land som du vender tilbage til mindst én gang om ugen, skal du ikke registreres i Sverige.

  Ikke EU/EØS-statsborger men bosat i EU

   Hvis du har boet i et land inden for EU, men ikke er EU-statsborger, kan du under visse omstændigheder opnå status som fastboende udlænding (varaktigt bosatta) i det land. Du vil så have rettigheder der svarer til de rettigheder EU-statsborgere har.

   Statsborger fra land uden for EU/EØS

   Hvis du ikke er statsborger i et EU/EØS-land, skal du søge om opholdstilladelse for at kunne bo i Sverige. Du finder information om at søge opholdstilladelse i Sverige på Migrationsverkets webside.

   Hvornår skal du ansøge om svensk opholds- og arbejdstilladelse?

   Hvis du er statsborger fra et land uden for EU/EØS, skal du ansøge om svensk opholds- og arbejdstilladelse for at bo og arbejde i Sverige.

   Når du har opholds- og/eller arbejdstilladelse i ét nordisk land, gælder tilladelsen alene i det land hvor den er udstedt – ikke i de andre nordiske lande. Har du en svensk permanent opholdstilladelse (permanent uppehållstillstånd, PUT), så gælder den altså kun i Sverige.

   Hvis du har en opholdstilladelse i et af de andre nordiske lande og vil arbejde i Sverige eller flytte til Sverige, skal du ansøge om tilladelse i Sverige. Du skal kontakte den svenske migrationsmyndighed, Migrationsverket, for information om hvordan du skal gå til veje for at søge om arbejds- og/eller opholdstilladelse i Sverige.

   Hvis du er statsborger i et land uden for Norden, EU eller EØS og ønsker bo i et andet nordisk land eller EU-/EØS-land mens du arbejder i Sverige, skal du søge om en arbejdstilladelse som pendler. For at få en tilladelse skal du opfylde de samme betingelser som hvis du søger om arbejds- og opholdstilladelse i Sverige.

   Du bør kontakte udlændingemyndighederne i det land hvor du bor, for at sikre dig at du kan pendle til arbejde i Sverige uden at det får konsekvenser for din opholdstilladelse der.

   Skal du søge om tilladelse for at besøge Sverige?

   Hvis du er statsborger i et land uden for EU og ønsker at besøge Sverige i højst 90 dage, skal du muligvis ansøge om et visum. Et visum er gyldigt til ophold i Schengenlande i op til 90 dage inden for en periode på 180 dage.

   Hvis du er statsborger i et land uden for EU og ønsker at besøge Sverige i mere end 90 dage, skal du søge om opholdstilladelse til besøg. Hvis du befinder dig i Sverige og ønsker at forlænge dit besøg, så det bliver længere end 90 dage i alt, skal du også søge om opholdstilladelse til besøg.

   Skal du kontakte migrationsmyndigheden i dit hjemland inden du søger om svensk opholds- og/eller arbejdstilladelse?

   Ja, du skal kontakte migrationsmyndigheden i det land hvor du allerede har en opholds- og/eller arbejdstilladelse inden du kontakter den svenske migrationsmyndighed. Det skal du gøre for at få at vide hvordan en svensk opholds- og/eller arbejdstilladelse vil påvirke den tilladelse som du allerede har i det land hvor du bor og/eller arbejder.

   Spørg Info Norden

   Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

   OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

   Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.