Oleskelu- ja työnteko-oikeus Ruotsissa

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige
Tämä sivu kertoo Ruotsin työ- ja oleskeluluvista. Täältä selviää, millaisia oleskelua ja työskentelyä koskevia sääntöjä sovelletaan Pohjoismaiden kansalaisiin, EU-/Eta-maiden kansalaisiin ja kolmansien maiden kansalaisiin.

Yhteispohjoismaiset työmarkkinat ovat pohjoismaisen yhteistyön kulmakivi. Pohjoismaat solmivat vuonna 1954 yhteispohjoismaisia työmarkkinoita koskevan sopimuksen, jonka nojalla Pohjoismaiden kansalaiset voivat vapaasti työskennellä ja asua toisessa Pohjoismaassa.

Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden kansalaisia koskevat eri säännöt. Tältä sivulta selviää, mitä sääntöjä noudatetaan sinun tapauksessasi.

Pohjoismaan kansalainen Ruotsissa

Jos olet Pohjoismaan kansalainen, sinulla on oikeus työskennellä ja oleskella Ruotsissa. Et siis tarvitse sen paremmin viisumia kuin työ- tai oleskelulupaakaan.

Voit oleskella Ruotsissa enintään vuoden. Jos aiot oleskella Ruotsissa yli vuoden ajan, sinun tulee kirjautua Ruotsin väestörekisteriin. Katso lisätietoja väestörekisteröintiä koskevasta artikkelista.

EU-/Eta-maan kansalainen Ruotsissa

Jos olet EU-/Eta-maan kansalainen ja olet joko palkansaaja, yrittäjä tai opiskelija tai sinulla on muuten riittävästi varallisuutta itsesi elättämiseen, sinulla on oleskeluoikeus Ruotsissa. Oleskeluoikeus tarkoittaa sitä, että EU-/Eta-maan kansalainen voi oleskella Ruotsissa yli kolme kuukautta ilman oleskelulupaa. Jos oleskeluoikeuden ehdot täyttyvät, sinulla on automaattinen oikeus oleskella Ruotsissa eikä sinun tarvitse ottaa yhteyttä Ruotsin maahanmuuttovirastoon.

Ruotsiin tullessasi sinulla on kuitenkin oltava kansalaisuutesi osoittava passi tai henkilökortti.

Jos olet EU:n kansalainen mutta perheenjäsenesi ei ole EU:n kansalainen, hänen on anottava oleskelukorttia (uppehållskort). Perheenjäsenellesi voidaan myöntää oleskelukortti, jos pystyt osoittamaan, että täytät oleskeluoikeuden ehdot. Kyseiset ehdot täyttyvät, jos opiskelet tai käyt työssä tai sinulla on muuten riittävästi varallisuutta itsesi ja perheesi elättämiseen.

Jos olet Sveitsin kansalainen, sinun tulee anoa oleskelulupaa.

Ota yhteyttä Ruotsin veroviranomaiseen, jos haluat rekisteröityä Ruotsin väestötietojärjestelmään.

Jos olet EU-/Eta-maan kansalainen ja työskentelet Ruotsissa mutta asut toisessa EU-/Eta-maassa, johon palaat vähintään kerran viikossa, sinun ei tarvitse rekisteröityä Ruotsin väestötietojärjestelmään.

EU-maassa asuva kolmannen maan kansalainen

Jos olet asunut EU-maassa mutta et ole EU-maan kansalainen, voit tietyissä tapauksissa päästä pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen asemaan. Sinulla on tällöin EU-kansalaisen oikeuksia vastaavat oikeudet.

Muun kuin EU-/Eta-maan kansalainen

Jos et ole EU-/Eta-maan kansalainen, sinun tulee hakea oleskelulupaa, jotta voisit asua Ruotsissa. Tarkempia tietoja oleskeluluvan hakemisesta saa Ruotsin maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

Milloin sinun on haettava työ- ja oleskelulupaa Ruotsista?

Jos olet EU-/Eta-alueen ulkopuolisen maan kansalainen, tarvitset työ- ja oleskeluluvan voidaksesi asua ja työskennellä Ruotsissa.

Yhdessä Pohjoismaassa myönnetty työ- ja/tai oleskelulupa on voimassa vain myöntämismaassa – ei siis muissa Pohjoismaissa. Ruotsissa myönnetty pysyvä oleskelulupa (permanent uppehållstillstånd, PUT) on siis voimassa ainoastaan Ruotsissa.

Jos sinulla on toisen Pohjoismaan myöntämä oleskelulupa ja haluat työskennellä Ruotsissa tai muuttaa Ruotsiin, sinun täytyy hakea työ- ja/tai oleskelulupaa Ruotsista. Ota yhteyttä Ruotsin maahanmuuttovirastoon (Migrationsverket) ja selvitä, miten luvan hakeminen tapahtuu.

Jos olet Pohjoismaiden tai EU-/Eta-alueen ulkopuolisen maan kansalainen ja haluat jäädä asumaan toiseen Pohjoismaahan tai EU-/Eta-maahan saatuasi töitä Ruotsista, sinun täytyy hakea pendelöijän työlupaa. Luvan saadaksesi sinun on täytettävä samat ehdot kuin hakiessasi työ- ja oleskelulupaa Ruotsista.

Ota yhteyttä asuinmaasi maahanmuuttoviranomaiseen ja varmista, ettei Ruotsissa työskenteleminen vaikuta oleskelulupaasi.

Onko sinun haettava lupaa Ruotsissa vierailua varten?

Jos olet EU:n ulkopuolisen maan kansalainen ja aiot oleskella Ruotsissa enintään 90 päivää, saatat tarvita viisumin. Kun sinulla on viisumi, voit oleskella Schengen-maiden alueella korkeintaan 90 päivää 180 päivän ajanjaksolla.

Jos olet EU:n ulkopuolisen maan kansalainen ja aiot jäädä Ruotsiin yli 90 päivän ajaksi, tarvitset oleskeluluvan vierailua varten. Oleskelulupaa on haettava myös silloin, jos olet jo Ruotsissa ja haluat pidentää vierailuasi yli 90 päivän mittaiseksi.

Pitääkö sinun ottaa yhteyttä kotimaasi maahanmuuttoviranomaiseen ennen työ- ja/tai oleskeluluvan hakemista Ruotsista?

Jos sinulla on työ- ja/tai oleskelulupa johonkin toiseen maahan, ota aina ensin yhteyttä kyseisen maan maahanmuuttoviranomaiseen, ennen kuin käännyt Ruotsin maahanmuuttoviranomaisen puoleen. Näin saat selville, miten työ- ja/tai oleskeluluvan hakeminen Ruotsista vaikuttaa asuin- ja/tai työskentelymaasi myöntämään työ- ja/tai oleskelulupaan.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.