Oleskelu- ja työnteko-oikeus Ruotsissa

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige
Tämä sivu kertoo Ruotsin työ- ja oleskeluluvista. Jäljempää selviää, millaisia oleskelua ja työskentelyä koskevia sääntöjä sovelletaan Pohjoismaiden kansalaisiin, EU-/Eta-maiden kansalaisiin ja kolmansien maiden kansalaisiin.

Yhteispohjoismaiset työmarkkinat ovat pohjoismaisen yhteistyön kulmakivi. Pohjoismaat solmivat vuonna 1954 yhteispohjoismaisia työmarkkinoita koskevan sopimuksen, jonka nojalla Pohjoismaiden kansalaiset voivat vapaasti työskennellä ja asua toisessa Pohjoismaassa.

Pohjoismaan kansalainen Ruotsissa

Jos olet Pohjoismaan kansalainen, sinulla on oikeus työskennellä ja oleskella Ruotsissa. Et siis tarvitse sen paremmin viisumia kuin työ- tai oleskelulupaakaan.

Voit oleskella Ruotsissa enintään vuoden. Jos aiot oleskella Ruotsissa yli vuoden ajan, sinun tulee kirjautua Ruotsin väestörekisteriin. Katso lisätietoja väestörekisteröintiä koskevasta artikkelista.

EU-/Eta-maan kansalainen Ruotsissa

  Jos olet EU-/Eta-maan kansalainen ja olet joko palkansaaja, yrittäjä tai opiskelija tai sinulla on muuten riittävästi varallisuutta itsesi elättämiseen, sinulla on oleskeluoikeus Ruotsissa. Oleskeluoikeus tarkoittaa sitä, että EU-/Eta-maan kansalainen voi oleskella Ruotsissa yli kolme kuukautta ilman oleskelulupaa. Jos oleskeluoikeuden ehdot täyttyvät, sinulla on automaattisesti oleskeluoikeus Ruotsissa eikä sinun tarvitse ottaa yhteyttä Ruotsin maahanmuuttovirastoon.

  Ruotsiin tullessasi sinulla on kuitenkin oltava kansalaisuutesi osoittava passi tai henkilökortti.

  Jos olet EU:n kansalainen mutta perheenjäsenesi ei ole EU:n kansalainen, hänen on anottava oleskelukorttia (uppehållskort). Perheenjäsenellesi voidaan myöntää oleskelukortti, jos pystyt osoittamaan, että täytät oleskeluoikeuden ehdot. Kyseiset ehdot täyttyvät, jos opiskelet tai käyt työssä tai sinulla on muuten riittävästi varallisuutta itsesi ja perheesi elättämiseen.

  Jos olet Sveitsin kansalainen, sinun tulee anoa oleskelulupaa.

  Ota yhteyttä Ruotsin veroviranomaiseen, jos haluat rekisteröityä Ruotsin väestötietojärjestelmään.

  Jos olet EU-/Eta-maan kansalainen ja työskentelet Ruotsissa mutta asut toisessa EU-/Eta-maassa, johon palaat vähintään kerran viikossa, sinun ei tarvitse rekisteröityä Ruotsin väestötietojärjestelmään.

  EU:ssa asuva kolmannen maan kansalainen

   Jos olet asunut EU-maassa mutta et ole EU-maan kansalainen, voit tietyissä tapauksissa päästä pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen asemaan. Sinulla on tällöin EU-kansalaisten oikeuksia vastaavat oikeudet.

   Muun kuin EU-/Eta-maan kansalainen

   Jos et ole EU-/Eta-maan kansalainen, sinun tulee hakea oleskelulupaa, jotta voisit asua Ruotsissa.

   Tarkempia tietoja oleskeluluvan hakemisesta saa Ruotsin maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

   Kysy Info Pohjolalta

   Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

   HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

   Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.