Arbeidstillatelse og oppholdstillatelse i Sverige

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige
Her kan du lese om arbeidstillatelse og oppholdstillatelse i Sverige. Du kan se hvilke regler som gjelder hvis du vil oppholde deg og jobbe i Sverige som nordisk statsborger, EU-/EØS-statsborger eller statsborger i et land utenfor EU/EØS.

Det felles nordiske arbeidsmarkedet er en hjørnestein i det nordiske samarbeidet. I 1954 inngikk de nordiske landene en overenskomst om et felles nordisk arbeidsmarked som gir de nordiske statsborgerne rettigheter til fritt å kunne ta arbeid og bosette seg i et annet nordisk land.

Nordisk statsborger i Sverige

Hvis du er statsborger i et nordisk land, kan du fritt reise til Sverige for å bo og arbeide der. Du trenger verken å ha visum, arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse.

Du kan oppholde deg i Sverige i inntil ett år. Hvis du skal oppholde deg i Sverige i mer enn ett år, må du folkeregistrere deg i Sverige. Du kan lese mer om dette i artikkelen om folkeregistrering.

EU-/EØS-statsborger i Sverige

Hvis du er statsborger i et EU-/EØS-land og er lønnsmottaker, selvstendig, student eller har tilstrekkelige midler til å forsørge deg selv, har du oppholdsrett i Sverige. Med oppholdsrett menes at du som EU-/EØS-borger kan oppholde deg i Sverige i mer enn tre måneder uten oppholdstillatelse. Hvis du oppfyller oppholdsretten, har du automatisk oppholdsrett i Sverige og trenger ikke ta kontakt med Migrationsverket.

Ved innreise til Sverige må du likevel ha med et pass eller ID-kort hvor statsborgerskapet ditt framgår.

Hvis du har familie som er statsborgere i et land utenfor EU, må de søke om oppholdstillatelse (uppehållskort). For at familien din skal kunne bevilges oppholdstillatelse, må du kunne bekrefte at du oppfyller oppholdsretten i Sverige ved arbeid, studier eller at du har tilstrekkelige midler til å forsørge deg og familien din.

Hvis du er statsborger i Sveits, må du søke om oppholdstillatelse.

Du må kontakte Skatteverket for å folkeregistrere deg i Sverige.

Hvis du er EU-/EØS-statsborger og arbeider i Sverige, men bor i et annet EU-/EØS-land som du vender tilbake til minst én gang i uken, skal du ikke registreres i Sverige.

  Ikke EU-/EØS-statsborger, men bosatt i EU

  Hvis du har bodd i et land innenfor EU, men ikke er EU-statsborger, kan du under visse omstendigheter oppnå status som fastboende utlending (varaktigt bosatt) i det landet. Du vil da ha rettigheter som tilsvarer de rettighetene EU-statsborgere har.

   Statsborger fra land utenfor EU/EØS

   Hvis du ikke er statsborger i et EU-/EØS-land, må du søke om oppholdstillatelse for å kunne bo i Sverige.

   Du finner informasjon om å søke om oppholdstillatelse i Sverige på Migrationsverkets nettside.

   Spør Info Norden

   Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

   OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

   Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.