Arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige
Här kan du läsa om arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige. Du kan läsa om vilka regler som gäller om du vill stanna och jobba i Sverige som nordisk medborgare, som EU-/EES-medborgare eller som medborgare i ett land utanför EU/EES.

Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden är en hörnsten i det nordiska samarbetet. De nordiska länderna ingick 1954 ett avtal om en gemensam nordisk arbetsmarknad som ger nordiska medborgare rätt att fritt kunna arbeta och bosätta sig i ett annat nordiskt land.

Andra regler gäller för medborgare från länder utanför Norden. Här kan du läsa vad som gäller för dig.

Nordisk medborgare i Sverige

Om du är medborgare i ett nordiskt land kan du fritt resa till Sverige för att vistas och arbeta där. Du behöver varken visum, arbetstillstånd eller uppehållstillstånd.

Du får vistas i Sverige i upp till ett år. Om du ska vistas i Sverige längre än ett år ska du folkbokföra dig i landet. Du kan läsa mer om det under avsnittet om folkbokföring.

EU-/EES-medborgare i Sverige

Om du är medborgare i ett EU-/EES-land och är anställd, egenföretagare, studerande eller har tillräckliga ekonomiska resurser för att försörja dig själv har du uppehållsrätt i Sverige. Uppehållsrätt innebär att du som medborgare i ett EU-/EES-land kan vistas i Sverige i tre månader utan uppehållstillstånd. Om du uppfyller uppehållsrätten har du automatiskt uppehållsrätt i Sverige och behöver inte kontakta Migrationsverket.

Vid inresan till Sverige ska du dock ha med dig ett pass eller id-kort där ditt medborgarskap framgår.

Om du har familjemedlemmar som är medborgare i ett land utanför EU ska de ansöka om uppehållskort. För att din familj ska kunna beviljas uppehållskort ska du kunna bevisa att du uppfyller uppehållsrätten i Sverige genom arbete, studier eller att du har tillräckliga ekonomiska resurser för att försörja dig själv och din familj.

Om du är schweizisk medborgare måste du ansöka om uppehållstillstånd.

Kontakta Skatteverket för att folkbokföra dig i Sverige.

Om du är EU-/EES-medborgare och arbetar i Sverige men bor i ett annat EU-/EES-land som du återvänder till minst en gång i veckan ska du inte folkbokföra dig i Sverige.

Inte EU-/EES-medborgare men bosatt i EU

Om du har bott i ett land inom EU men inte är EU-medborgare kan du under vissa omständigheter få ställning som varaktigt bosatt i det landet. Du har då rättigheter som motsvarar de rättigheter som EU-medborgare har.

Medborgare från land utanför EU/EES

Om du inte är medborgare i ett EU-/EES-land måste du ansöka om uppehållstillstånd för att kunna bo i Sverige. Du hittar information om att ansöka om uppehållstillstånd i Sverige på Migrationsverkets webbplats.

När ska du ansöka om svenskt uppehålls- och arbetstillstånd?

Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES ska du ansöka om svenskt uppehålls- och arbetstillstånd för att bo och jobba i Sverige.

När du har ett uppehålls- och/eller arbetstillstånd i ett nordiskt land gäller tillståndet endast i det land där det har utfärdats – inte i de andra nordiska länderna. Om du har ett svenskt permanent uppehållstillstånd (PUT) så gäller det alltså bara i Sverige.

Om du har ett uppehållstillstånd i något av de andra nordiska länderna och vill arbeta i Sverige eller flytta till Sverige måste du ansöka om tillstånd i Sverige. Kontakta Migrationsverket för information om hur du går tillväga för att ansöka om arbets- och/eller uppehållstillstånd i Sverige.

Om du är medborgare i ett land utanför Norden, EU eller EES och vill bo i ett annat nordiskt land eller EU-/EES-land när du jobbar i Sverige måste du ansöka om arbetstillstånd som pendlare. För att få ett tillstånd måste du uppfylla samma villkor som om du skulle ansöka om arbets- och uppehållstillstånd i Sverige.

Kontakta migrationsmyndigheten i det land där du bor för att säkerställa att du kan pendla till jobbet i Sverige utan att det påverkar ditt uppehållstillstånd där.

Behöver du ansöka om tillstånd för att besöka Sverige?

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill besöka Sverige i högst 90 dagar kan du behöva ansöka om visum. Ett visum är giltigt för vistelser i Schengenländer i upp till 90 dagar inom en period av 180 dagar.

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill besöka Sverige i mer än 90 dagar måste du ansöka om uppehållstillstånd för besök. Om du befinner dig i Sverige och vill förlänga ditt besök så att det blir längre än 90 dagar totalt måste du också ansöka om uppehållstillstånd för besök.

Måste du kontakta migrationsmyndigheten i ditt hemland innan du ansöker om svenskt uppehålls- och/eller arbetstillstånd?

Ja, du måste kontakta migrationsmyndigheten i det land där du redan har uppehålls- och/eller arbetstillstånd innan du kontaktar den svenska migrationsmyndigheten. Det måste du göra för att få reda på hur ett svenskt uppehålls- och/eller arbetstillstånd kommer att påverka det tillstånd du redan har i det land där du bor och/eller arbetar.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.