Arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige
Här kan du läsa om arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige. Du kan läsa om vilka regler som gäller om du vill stanna och jobba i Sverige som nordisk medborgare, som EU-/EES-medborgare eller som medborgare i ett land utanför EU/EES.

Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden är en hörnsten i det nordiska samarbetet. De nordiska länderna ingick 1954 ett avtal om en gemensam nordisk arbetsmarknad som ger nordiska medborgare rätt att fritt kunna arbeta och bosätta sig i ett annat nordiskt land.

Nordisk medborgare i Sverige

Om du är medborgare i ett nordiskt land kan du fritt resa till Sverige för att vistas och arbeta där. Du behöver varken visum, arbetstillstånd eller uppehållstillstånd.

Du får vistas i Sverige i upp till ett år. Om du ska vistas i Sverige längre än ett år ska du folkbokföra dig i landet. Du kan läsa mer om det under avsnittet om folkbokföring.

EU-/EES-medborgare i Sverige

Om du är medborgare i ett EU-/EES-land och är anställd, egenföretagare, studerande eller har tillräckliga ekonomiska resurser för att försörja dig själv har du uppehållsrätt i Sverige. Uppehållsrätt innebär att du som medborgare i ett EU-/EES-land kan vistas i Sverige i tre månader utan uppehållstillstånd. Om du uppfyller uppehållsrätten har du automatiskt uppehållsrätt i Sverige och behöver inte kontakta Migrationsverket.

Vid inresan till Sverige ska du dock ha med dig ett pass eller id-kort där ditt medborgarskap framgår.

Om du har familjemedlemmar som är medborgare i ett land utanför EU ska de ansöka om uppehållskort. För att din familj ska kunna beviljas uppehållskort ska du kunna bevisa att du uppfyller uppehållsrätten i Sverige genom arbete, studier eller att du har tillräckliga ekonomiska resurser för att försörja dig själv och din familj.

Om du är schweizisk medborgare måste du ansöka om uppehållstillstånd.

Kontakta Skatteverket för att folkbokföra dig i Sverige.

Om du är EU-/EES-medborgare och arbetar i Sverige men bor i ett annat EU-/EES-land som du återvänder till minst en gång i veckan ska du inte folkbokföra dig i Sverige.

  Inte EU-/EES-medborgare men bosatt i EU

  Om du har bott i ett land inom EU men inte är EU-medborgare kan du under vissa omständigheter få ställning som varaktigt bosatt i det landet. Du har då rättigheter som motsvarar de rättigheter som EU-medborgare har.

   Medborgare från land utanför EU/EES

   Om du inte är medborgare i ett EU-/EES-land måste du ansöka om uppehållstillstånd för att kunna bo i Sverige.

   Du hittar information om att ansöka om uppehållstillstånd i Sverige på Migrationsverkets webbplats.

   Fråga Info Norden

   Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

   OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

   Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.