Arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige
Här kan du läsa vilka regler som gäller för medborgare från de nordiska länderna och länder utanför Norden som vill arbeta i Sverige.

Nordiska medborgare

Om du är medborgare i ett nordiskt land kan du fritt resa till Sverige för att vistas och arbeta där. Du behöver varken visum, arbetstillstånd eller uppehållstillstånd.

Du får vistas i Sverige i upp till ett år. Om du ska vistas i Sverige längre än ett år ska du folkbokföra dig i landet. Du kan läsa mer om det under avsnittet om folkbokföring.

Medborgare från EU- och EES-länder

  Om du är medborgare i ett EU-/EES-land och är anställd, egenföretagare, studerande eller har tillräckliga ekonomiska resurser för att försörja dig själv har du uppehållsrätt i Sverige. Uppehållsrätt innebär att du som medborgare i ett EU-/EES-land kan vistas i Sverige i tre månader utan uppehållstillstånd. Om du uppfyller uppehållsrätten har du automatiskt uppehållsrätt i Sverige och behöver inte kontakta Migrationsverket.

  Vid inresan till Sverige ska du dock ha med dig ett pass eller id-kort där ditt medborgarskap framgår.

  Om du har familjemedlemmar som är medborgare i ett land utanför EU ska de ansöka om uppehållskort. För att din familj ska kunna beviljas uppehållskort ska du kunna bevisa att du uppfyller uppehållsrätten i Sverige genom arbete, studier eller att du har tillräckliga ekonomiska resurser för att försörja dig själv och din familj.

  Om du är schweizisk medborgare måste du ansöka om uppehållstillstånd.

  Kontakta Skatteverket för att folkbokföra dig i Sverige.

  Om du är EU-/EES-medborgare och arbetar i Sverige men bor i ett annat EU-/EES-land som du återvänder till minst en gång i veckan ska du inte folkbokföra dig i Sverige.

  Om du har bott inom EU

   Om du har bott i ett land inom EU men inte är EU-medborgare kan du under vissa omständigheter få ställning som varaktigt bosatt i det landet. Du har då rättigheter som motsvarar de rättigheter som EU-medborgare har.

   Medborgare från länder utanför EU/EES

   Om du inte är medborgare i ett EU- eller EES-land måste du ansöka om uppehållstillstånd för att kunna bo i Sverige.

   Fråga Info Norden

   Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

   OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

   Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.