Ålandske børnepenge

barnbidrag Åland
Photographer
Karin Beate Nøsterud
Her kan du læse om børnepenge på Åland, og om hvordan du søger om ydelsen. Du kan også læse om, hvordan du kan få børnepenge på Åland, hvis du er nordisk statsborger og arbejder på Åland. Du finder også en linksamling om børnepenge for familier i internationale situationer.

På Åland finansieres børnepengene af landskapsregeringen Men også ålændinge skal søge om børnepenge via FPA. Reglerne er de samme som i Finland, men beløbene er forskellige. På Åland er børnepengene højere end i det øvrige Finland. 

Børnepenge

Ålandske børnepenge er er baseret på antallet af børn i familien. Ydelsen stiger i takt med antallet af børn under 17 år i familien. Hvis du er enlig forsørger og hverken er gift eller samboende, kan du få et tillæg for hvert barn.
Børnepengene er skattefri og udbetales af FPA for børn, som er bosat på Åland, indtil de fylder 17 år. Ydelsen er bopælsbaseret og ophører måneden efter, at du er flyttet til udlandet. Børnepengene udbetales måneden efter barnets fødsel, eller måneden efter at retten til børnepenge er opnået.

Hvordan søger jeg om børnepenge?

Du skal logge ind med din kode til netbanken eller dit mobil ID, når du søger om børnepenge via FPA's selvbetjening. Alternativt kan du udfylde og udskrive blanketten "Ansökan – Barnbidrag" og sende den samt bilagene til FPA.

Nordiske statsborgere

Hvis du er nordisk statsborger og arbejder på Åland og er socialt sikret på Åland, kan du få børnepenge for dine børn. Det er en forudsætning for at få børnepenge, at barnet/børnene også bor på Åland.

Yderligere information

Her finder du de nordiske landes sider om børnepenge, anvendelse af lov om børnepenge på Åland samt FPA's informative sider om familieydelser.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.