Nærtståendes død på Åland

En anhörigs död på Åland
Photographer
Freyja Finnsdottir
Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du mister en nærtstående, som bor permanent på Åland eller er statsborger i et andet nordisk land. Du kan blandt andet læse om anmeldelse af dødsfald, formidling af besked om dødsfald til et andet nordisk land, arv, arveafgift, boopgørelse, begravelse med mere.

Du kan læse om formidling af besked om dødsfald til et andet nordisk land, boopgørelse, arv og arveafgift på siden Nærtståendes død i Finland, idet Åland er omfattet af de samme regler, som gælder i Finland.

Anmeldelse af dødsfald på Åland

På Åland er det Statens ämbetsverk på Åland, som registrerer dødsfaldet, hvis personen har et finsk personnummer. Hvis en person, som bor permanent på Åland og er statsborger i et andet nordisk, dør på Åland, formidles beskeden om dødsfaldet som regel ikke direkte til til myndighederne i det andet nordiske land. Du kan få yderligere information hos Statens ämbetsverk.  På deres netsted kan du læse om anmeldelse af dødsfald, hvem der udskriver dødsattester og udsteder begravelsestilladelser. Du kan også læse om, hvem du skal anmelde dødsfaldet til.

Begravelse

I Mariehamn findes Ålands eneste bedemand, Nocturne. De kan hjælpe dig med det meste, som har med et dødsfald at gøre. De kan for eksempel arrangere transport for svenske statsborgere, som afgår ved døden på Åland, men som skal tilbage til Sverige for at blive begravet. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Nocturne.

Familiepension til nærtstående

I visse tilfælde kan du have ret til en ydelse, når en nærtstående dør. Du kan læse mere om familiepension på siden Familiepension til efterlevende på Åland.

Yderligere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.