Fagforeninger i Finland

Ammattiliitot Suomessa
Her kan du læse om fagforeningerne i Finland, som varetager arbejdstagernes interesser.

Hvis du ønsker at modtage dagpenge ved ledighed i Finland, skal du være medlem af en a-kasse. Du kan enten melde dig ind i en a-kasse via din fagforening, eller du kan vælge en uafhængig a-kasse.

Finske arbejdsløshedsdagpenge

I Finland udbetales dagpengene via to forskellige systemer. Hvis du bliver ledig og er medlem af en a-kasse, kan du få dagpenge fra din egen a-kasse. Hvis du ikke er medlem af en a-kasse, kan du få grunddagpenge fra FPA.

Du kan læse mere om finske ydelser ved ledighed og retten til disse i afsnittet Finske arbejdsløshedsdagpenge.

A-kasser

Hvis du ønsker at modtage dagpenge ved ledighed i Finland, skal du være medlem af en a-kasse. Hvis du vil være medlem af en a-kasse i Finland, skal du tage direkte kontakt til en a-kasse. Du finder kontaktoplysninger til a-kasserne på Arbetslöshetskassornas Samorganisations netsted.

Du skal som regel være medlem af en a-kasse i det land, hvor du arbejder, eller hvis lovgivning du er omfattet af. Som en undtagelse fra mange andre ordninger, kan du også i visse tilfælde blive medlem af en a-kasse i Finland, selv om du er arbejdsløs, hvis du er flyttet til Finland fra et andet nordisk land og melder dig ind senest otte uger efter flytningen. I forbindelse med indmeldelsen skal du indsende en U1-attest fra den hidtidige a-kasse eller fra de sociale sikringsmyndigheder i det tidligere bopælsland som en bekræftelse på tidligere forsikringsperioder i EU-/EØS-landene. Når attesten afleveres, ophører medlemskabet af den hidtidige a-kasse. Du kan få flere oplysninger hos din a-kasse eller hos Arbetslöshetskassornas Samorganisation.

Fagforeningerne varetager medlemmernes interesser og forhandler eksempelvis løn og arbejdsforhold for medlemmerne.

Næsten alle finske fagforeninger hører under en af de tre største centralorganisationer. Du kan finde din eget fagforening via centralorganisationerne.

  • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FCC (lønmodtagere inden for blandt andet industrien, bygge- og transportsektoren, servicebranchen, sundhedssektoren og den offentlige sektor)
  • Tjänstemannacentralorganisationen STTK (funktionærer inden for blandt andet industrien og servicebranchen, kommunale og statslige tjenestemænd, medarbejdere inden for sundhedsvæsenet og kirken)
  • Centralorganisationen för högutbildade AKAVA (blandt andet lærere, læger, økonomer, jurister, ingeniører)

Medlemmer af en fagforening er forsikret i en a-kasse, men man kan også være medlem af en a-kasse uden at være medlem af en fagforening. Du kan læse mere på siden Finske ydelser for ledige

Yderligere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.