Fagforeninger i Finland

Ammattiliitot Suomessa
På denne siden kan du lese om finske fagforeninger, som jobber for arbeidstakerne.

Fagforeningene forsvarer medlemmenes rettigheter og goder, og jobber for arbeidstakerne for eksempel når det gjelder lønn og arbeidsforhold.

De fleste fagforeningene i Finland er tilknyttet en av de tre store sentralorganisasjonene. Din egen fagforening finner du via sentralorganisasjonen.

  • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC (arbeidstakere i industri, bygge- og transportbransjen, servicebransjen, velferdssektoren og offentlig sektor)
  • Tjänstemannacentralorganisationen STTK (tjenestemenn i industrien og servicebransjen, tjenestemenn i kommune og stat, arbeidstakere i helsesektoren og menighetene)
  • Centralorganisationen för högutbildade AKAVA (lærere, leger, økonomer, jurister, ingeniører)

Medlemmer av en fagforening er forsikret i en arbeidsledighetskasse, men du kan også bli medlem av kassen uten medlemskap i en fagforening. Les om arbeidsledighetskasser på siden Finske dagpenger ved arbeidsledighet.

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.