Fackförbund i Finland

Ammattiliitot Suomessa
Här kan du läsa om fackförbund i Finland. De driver arbetstagarens ärenden i frågor om exempelvis löner och arbetsförhållanden. Fackförbunden har även arbetslöshetskassor, och medlemsavgifterna till dessa betalar man i regel i samband med medlemsavgiften till fackförbundet.

Fackförbund

De flesta fackförbunden i Finland tillhör någon av de tre stora centralorganisationerna. Du hittar ditt fackförbund via centralorganisationerna.

  • Finlands fackförbunds centralorganisation FFC (för bl.a. dem som arbetar inom industri, bygg, transport, service, välfärd och inom den offentliga sektorn)
  • Tjänstemannacentralorganisationen STTK (för bl.a. tjänstemän inom industri, service, kommun, stat samt anställda inom sjukvård och i församlingar)
  • Centralorganisationen för högutbildade i Finland Akava (för bl.a. annat lärare, läkare, ekonomer, jurister och ingenjörer)

Arbetslöshetskassorna

I Finland blir du medlem i en arbetslöshetskassa genom att kontakta a-kassan. Kontaktuppgifter till a-kassorna hittar du hos Arbetslöshetskassornas samorganisation.

I regel ska du bli medlem i a-kassan i det land du arbetar i eller vars lagstiftning du omfattas av.  Till skillnad från många andra system kan du i Finland under vissa omständigheter gå med i en a-kassa även som arbetslös. Kravet är att du har flyttat till Finland från ett annat nordiskt land och blir medlem i a-kassan senast åtta veckor efter flytten. När du då blir medlem i a-kassan ska du lämna in blankett U1. Den ber du din tidigare a-kassa eller socialtrygghetsmyndigheterna i ditt tidigare boendeland fylla i. I blanketten står dina tidigare försäkringsperioder i EU-/EES-länder. När du ber om intyget upphör ditt medlemskap i din tidigare a-kassa. Mer information får du hos a-kassan för din bransch eller Arbetslöshetskassornas samorganisation.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.