Fackförbund i Finland

Ammattiliitot Suomessa
Här kan du läsa om finska fackförbund som tillvaratar arbetstagarens intressen.

Fackförbunden tillvaratar sina medlemmars intressen och driver till exempel frågor om löner och arbetsförhållanden.

De flesta fackförbunden i Finland tillhör någon av de tre stora centralorganisationerna. Du hittar ditt fackförbund via centralorganisationen.

  • Finlands fackförbunds centralorganisation FFC (för dem som arbetar inom industri, bygg, transport, service, välfärd och offentlig sektor).
  • Tjänstemannacentralorganisationen STTK (för tjänstemän inom industri, service, kommun, stat samt anställda inom sjukvård och i församlingar).
  • Centralorganisationen för högutbildade i Finland Akava (för lärare, läkare, ekonomer, jurister och ingenjörer).

Fackförbundens medlemmar är försäkrade i arbetslöshetskassan, men man kan också gå med i en a-kassa utan att vara medlem i ett fackförbund. Läs mer om a-kassor på sidan Finsk arbetslöshetsersättning.

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.