Finske ydelser for ledige

Suomen työttömyysturvaetuudet
Her kan du læse om retten til finske dagpenge arbejdsmarkedsstøtte. Du kan også læse om de særlige regler, der gælder for udenlandske arbejdstagere, grænsearbejdere og arbejdstagere, som vender tilbage til Finland.

Arbejdsløshedsforsikringen er en del af den sociale sikring i Finland. Arbejdsløshedsforsikringen indeholder en række forskellige ydelser og fordele. Formålet med disse er at sikre indkomsten for ledige. I dette afsnit kan du læse om retten til dagpenge og arbejdsmarkedsstøtte.

Dagpenge

Dagpengene udbetales via to forskellige systemer. Hvis du bliver ledig og er medlem af en a-kasse, kan du få dagpenge fra din egen a-kasse. Hvis du ikke er medlem af en a-kasse, kan du få grunddagpenge fra FPA. Hvis du ikke har ret til dagpenge, kan du få arbejdsmarkedsstøtte.

Har du ret til dagpenge?

Grunddagpenge og dagpenge bevilges som regel af de samme grunde. Du har ret til dagpenge, hvis du opfylder alle de følgende vilkår:

 • Du er 17-64 år.
 • Du er ledig.
 • Du bor i Finland.
 • Du har registreret dig som jobsøgende på jobcentret.
 • Du søger fuldtidsjob.
 • Du er arbejdsdygtig og til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Du opfylder beskæftigelseskravet.

Du opfylder beskæftigelseskravet, hvis du har været lønmodtager i mindst 18 timer om ugen i 26 uger i løbet af de seneste 6 måneder, og din løn har svaret til overenskomsten på det pågældende område. Hvis branchen ikke har en overenskomst, skal lønnen som minimum være et bestemt beløb i euro om måneden. Du opfylder a-kassens medlemsvilkår, hvis beskæftigelseskravet opfyldes i medlemsperioden.

Hvis du tidligere har arbejdet i et andet EU-/EØS-land, eller du bliver ledig i Finland, før du opfylder beskæftigelseskravet, bør du læse afsnittet om udenlandske arbejdstageres ret til arbejdsløshedsunderstøttelse i Finland.

Hvordan søger jeg om dagpenge?

Hvis du bliver ledig, skal du hurtigst muligt registrere dig som jobsøgende hos TE-tjänster.

Hvis du er medlem af en a-kasse, skal du søge om dagpenge hos din a-kasse. Du kan få yderligere information hos din a-kasse eller hos Arbetslöshetskassornas Samorganisation.

Hvis du ikke er medlem af en a-kasse, kan du søge om grunddagpenge hos FPA.

Hvornår udbetales dagpengene?

Dagpengene udbetales efter en karensperiode på 5 hverdage. Du skal være tilmeldt jobcentret som jobsøgende i denne periode. Karensperioden kan omfatte ledighedsdage fra højst 8 sammenhængende uger.

Der udbetales dagpenge for fem dage om ugen. Dagpenge er skattepligtig indkomst.

Arbejdsmarkedsstøtte

Arbejdsmarkedsstøtte er en økonomisk ydelse, som udbetales til personer, som ikke opfylder beskæftigelseskravet, personer som er nye på arbejdsmarkedet, eller personer, som har opbrugt dagpengeperioden.

Det er ikke et krav, at du har haft arbejde for at få arbejdsmarkedsstøtte. Det afgørende er, om du bor i Finland. Du kan få arbejdsmarkedsstøtte, hvis du er 17-64 år og ikke opfylder beskæftigelseskravet og bor permanent i Finland.

Det går en visitation forud for udbetaling af arbejdsmarkedsstøtte. De fleste indkomster reducerer arbejdsmarkedsstøtten. Du kan ikke få arbejdsmarkedsstøtte, mens du søger job i et andet nordisk land.

Regler for særlige grupper

Udenlandske arbejdstageres ret til finsk arbejdsløshedsunderstøttelse

Hvis du ønsker at tegne en arbejdsløshedsforsikring, når du begynder at arbejde i Finland, skal du kontakte en a-kasse senest fire uger efter, du er flyttet til Finland.

Hvis du bliver ledig i Finland, før du opfylder beskæftigelseskravet, kan det derfor være, at du opfylder dagpengekravene på baggrund af arbejde, som er udført i et andet EU-/EØS-land. I Danmark og Sverige har du kun ret til dagpenge i de forsikrings- og arbejdsperioder, hvor du er medlem af en a-kasse. Som regel forudsætter dette, at du har arbejdet mindst 4 uger i Finland umiddelbart inden du blev ledig. Hvis du ikke har ret til dagpenge, kan du have ret til arbejdsmarkedsstøtte.

Din kontakt med a-kassen i Finland bliver lettere, hvis du har rekvireret en U1-blanket hos a-kassen i dit tidligere bopælsland.

  Personer, som flytter tilbage til Finland fra et andet nordisk land

  Ifølge den nordiske konvention om social sikring kan en arbejdsperiode i et andet nordisk land umiddelbart medregnes med henblik på at opfylde beskæftigelseskravet for udbetaling af dagpenge. Dermed bortfalder kravet om 4 ugers arbejde i Finland, efter at du er vendt tilbage til landet. Dette gælder, hvis du vender tilbage til Finland efter at have opholdt dig i et andet nordisk land i mindst 5 år.

  Hvis du tidligere har boet permanent i Finland, anses du for at være flyttet tilbage til landet. Du skal desuden have arbejdet eller modtaget dagpenge i Finland i de seneste fem år for at have ret til dagpenge.

  Arbejdsløshedsforsikring for grænsearbejdere 

  For grænsearbejdere (personer som bor i et land og arbejder i et andet) gælder der til en vis grad særlige regler for ansøgning om arbejdsløshedsdagpenge. Reglerne afhænger af, om du er egentlig grænsearbejde eller tilhører kategorien "Andre grænsearbejdere".

  Grænsearbejdere

  Grænsearbejdere er personer, som til daglig arbejder i et land og bor i et andet og kommer hjem mindst en gang om ugen. Grænsearbejdere er arbejdsløshedsforsikrede i det land, hvor de arbejder.

  Hvis personen bliver delvist arbejdsløs eller går på orlov, skal han eller hun melde sig ledig i det land hvor han eller hun arbejder og dermed udbetales arbejdsløshedsunderstøttelsen af a-kassen i det pågældende land

  Hvis personen bliver helt arbejdsløs, skal han eller hun melde sig ledig i det land hvor han eller hun bor hvorved arbejdsløshedsunderstøttelsen udbetales af a-kassen eller en anden myndighed i det pågældende land.

  Andre grænsearbejdere

  Hvis du kommer hjem sjældnere end en gang om ugen, tilhører du kategorien "Andre grænsearbejdere". Du skal i så fald være arbejdsløshedsforsikret i det land, hvor du arbejder.

  Hvis du bliver helt arbejdsløs, kan du enten vende tilbage til dit hjemland og melde dig ledig, eller du kan blive i arbejdslandet og melde dig ledig der. Dine dagpenge udbetales af det land, hvor du er ledig jobsøgende.

  Spørg Info Norden

  Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

  OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

  Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.