Svensk personnummer

Person der går på et torv med tal
Photographer
Markus Krisetya / Unsplash
Et svensk personnummer og et samordningsnummer er to forskellige identifikationsnumre, der bruges til at identificere individer i forskellige situationer. Disse numre er uundværlige når du skal kommunikere med det offentlige og med private virksomheder i Sverige.

Når du beslutter dig for at flytte til Sverige eller blot tilbringe noget tid i landet, står du over for et par små, men vigtige detaljer – personnummer eller samordningsnummer. Disse numre er som nøgler til Sveriges døre og åbner vejen til forskellige tjenester og muligheder.

Hvorfor skal du have et svensk personnummer eller samordningsnummer?

Et svensk personnummer er et unikt identifikationsnummer, der tildeles en person ved fødslen eller ved flytning til Sverige. Det består af fødselsdatoen (ååmmdd), efterfulgt af fire cifre. Personnummeret bruges bredt i kontakten med svenske myndigheder, sundhedsvæsenet, skolesystemet, skattevæsenet, og mange andre områder. Det bruges til alt fra sundhedspleje og social service til bankforretninger og arbejdsforhold.

Et samordningsnummer tildeles personer, der bor midlertidigt i Sverige eller ikke er registreret i det svenske folkeregister. Det bruges især til personer, der ikke er eller har været folkeregistrerede i Sverige og derfor ikke er berettiget til et svensk personnummer. Dette nummer er nødvendigt for at kunne deltage i visse aktiviteter, såsom arbejde, studere eller få adgang til visse tjenester, mens man opholder sig i Sverige. Samordningsnummeret bruges til at identificere personer i de sammenhænge, hvor et personnummer normalt ville blive brugt.

I bund og grund er forskellen at det svenske personnummer er det primære identifikationsnummer for personer, der har fast bopæl i Sverige, mens samordningsnummeret er et midlertidigt alternativ for dem, der ikke opfylder kravene til et svensk personnummer, men stadig har brug for at kunne identificere sig i Sverige.

Kan du få et svensk personnummer?

Du kan få et svensk personnummer, hvis du opfylder visse betingelser. Det er normalt tilgængeligt for personer, der har fast bopæl i Sverige eller fødes i Sverige.

Hvis du flytter til Sverige og skal bo her i længere end 12 måneder, skal du folkeregistreres i Sverige og får i den forbindelse et svensk personnummer hos Skatteverket. Hvis du en gang har fået et svensk personnummer, beholder du det hele livet. Det betyder at personnummeret ikke ændres selv om du flytter fra Sverige.

Hvordan får du et svensk personnummer?

For at få et svensk personnummer skal du registreres i det svenske folkeregister og have fast bopæl i Sverige. Hvis du er svensk statsborger, tildeles du et personnummer ved fødslen hvis du fødes i Sverige.

Hvis du er udlænding og planlægger at bo i Sverige i mere end et år, skal du folkeregistrere dig i Sverige og vil blive tildelt et svensk personnummer.

Du finder information om hvordan du folkeregistrerer dig i Sverige og får et svensk personnummer i artiklen Folkeregistrering i Sverige.

Hvordan får du et svensk samordningsnummer?

Nordiske statsborgere, der opholder sig i Sverige i kortere tid end 12 måneder, skal ikke anmelde flytning til Sverige. De kan i stedet få et samordningsnummer. Et svensk samordningsnummer tildeles personer, der midlertidigt opholder sig i Sverige og ikke opfylder betingelserne for at få et svensk personnummer.

For at få et samordningsnummer skal du kontakte Skatteverket og ansøge om det. Dette nummer er typisk nødvendigt for midlertidige ophold, såsom arbejdsophold, kortvarige studier eller hvis du ejer en bolig i Sverige men ikke er registreret i landet. Det giver dig mulighed for at interagere med forskellige instanser og tjenester i Sverige, så som svenske myndigheder, arbejdsgivere, banker, skoler, udlejere, mobiloperatør, el-leverandør eller andre mens du opholder dig der midlertidigt.

Det er Skatteverket der beslutter om du kan få et svensk samordningsnummer. Du skal kunne bekræfte din identitet med oplysninger om navn, fødselsdato og statsborgerskab. Desuden skal din ansøgning have oplysninger om køn, fødested og kontaktadresse.

Der er forskellige måder at søge om at få et svensk samordningsnummer på afhængigt af om du for eksempel skal være ansat, bedrive virksomhed, studere eller om du ejer en ejendom i Sverige, men bor i udlandet. Du kan enten selv ansøge om et samordningsnummer eller også kan en svensk myndighed bedømme at du skal tildeles et samordningsnummer.

Hvis du på et senere tidspunkt bliver folkeregistreret i Sverige, erstattes samordningsnummeret af et personnummer.

På Skatteverkets webside kan du læse hvordan du søger om et svensk samordningsnummer.

Hvad gælder for svenske statsborgere født i udlandet?

Indtil år 2000 fik svenske børn født i udlandet tildelt et personnummer ved fødslen. I år 2000 blev det besluttet at svenskere født i udlandet til svenske forældre i stedet skulle tildeles et samordningsnummer i stedet for et personnummer.

Dette skyldes at et svensk barn, der bliver født i udlandet, normalt ikke skal registreres i folkeregistret fra fødslen. Barnet kan dog registreres som svensk statsborger med for- og efternavn i folkeregistret.

Fødes du i udlandet, får du først et svensk personnummer, når du flytter til Sverige og opfylder kravene til at blive bopælsregistreret.

Hvis du er svensk statsborger og født i udlandet, kan du godt få et svensk pas, også uden at have et svensk personnummer.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.