Bil i Grønland

Biler i kø ved passet, Nuuk
Photographer
Malin Corlin
Læs reglerne for ejerskab og import af bil eller andet køretøj til Grønland her.

Vil du have bil i Grønland, skal du være opmærksom på, at du ikke kan køre mellem byerne. På grund af lange distancer afbrudt af fjelde og fjorde, er det aldrig blevet en realitet at lave et vejnet, som forbinder hele eller dele af landet.

Vil du alligevel gerne have et køretøj, skal du blot være opmærksom på, at der er flere muligheder. I de større byer er der flere automekanikere, som også forhandler køretøjer, og privat handel af brugte biler foregår oftest på facebooks køb-og-salg sider.

Er du ikke helt tilfreds med det lokale udvalg, er det også muligt at købe udefra og få indført et køretøj.

Indførselsafgift

Køber du et køretøj uden for Grønland, og skal have det sendt ind i landet, skal du betale indførselsafgift. Afgiften kan betales så tidligt som så snart køretøjet er indleveret i havnen i Aalborg, men skal være betalt inden 2 uger efter, at det er ankommet til Grønland.

Betaling

Hvis du som privatperson vil indføre et køretøj, følger du rederiernes og speditørernes betalingsbetingelser, mens du som erhvervsdrivende har egne betingelser for betaling.

Har du købt reservedele, som sendes med køretøjet, skal du være opmærksom på, at der også skal betales indførselsafgift af dem.

Det kommer an på køretøjet, hvordan indførselsafgiften kommer til at se ud. Er det en person- eller varebil, som vejer under 4 tons, udregnes afgiften ud fra prisen på køretøjet.

Og så er der nogle køretøjer, som er fritaget for indførselsafgiften.

Registrering af køretøj

Har du køretøj i Grønland, skal det desuden være registreret ved Grønlands Politi.

Når du møder ind til registrering, skal du medbringe følgende:

  • Forsikringsbevis
  • Køretøjet
  • Kvittering for betalt motorafgift
  • Registreringsblanket, udfyldt og underskrevet

Desuden skal man kunne se stelnummeret tydeligt, når køretøjet bliver præsenteret for politiet.

Motorafgift

Motorafgift svarer til vægt- og vejafgift, og er en afgift alle køretøjsejere, både private og erhvervsdrivende, er forpligtede til at betale.

Betalingen sker to gange årligt, og afgiftens størrelse afgøres ud fra dit køretøjs vægt.

Det er Skattestyrelsen, der sørger for opkrævning af motorafgift.

ATV og snescooter i Grønland

Foruden bil i byerne, er det muligt at færdes på ATV og snescooter i visse perioder af året. ATV’er er særligt brugte i bygder og mindre bosteder som fåreholdersteder, og snescooteren giver noget nær uanede muligheder for at færdes i fjeldene i vintermånederne.

Ligesom med bilen er du forpligtet til at registrere din ATV eller snescooter, og det sker også hos politiet.

Der er imidlertid ingen indførselsafgift på de to motorkøretøjer. Indførselsafgiften på ATV’er blev ophævet i 2019, mens afgiften på snescootere blev ophævet pr. 1/1 2021.

Reglerne og lovgivning for ATV’er er indtil videre tilsvarende det, der gør sig gældende for biler og traktorer, og der er altså krav om, at du skal være fyldt 18 år og at du har et gyldigt kørekort.

Der er ikke krav om kørekort til førere af snescooter, men du skal være fyldt 18 år, og alle passagerer, fører inklusiv, skal bære hjelm.

Du skal desuden være opmærksom på, at hver kommune har lavet vedtægter for snescooterkørsel, herunder hvilke områder der er fredede for kørsel, samt at det ikke er tilladt at jage på snescooter.

Færdselsregler i Grønland

Skal du ud at køre på de grønlandske veje, skal du selvfølgelig være opmærksom på de gældende færdselsregler, som i særlige tilfælde afviger fra de andre, nordiske landes regler.

Her skal man ikke blot være opmærksom på andre bilister, cyklister og gående, men i visse dele af landet kan man også komme ud for at skulle holde øje med snescootere og hundeslæder.

Tilmed har Grønland ikke fortov ved alle veje, og hvor der er fortov, er det ofte kombineret med cykelsti, så cyklister ikke skal færdes på vejene.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.