Grundskola i Grönland

Foto: Barn, Nuuk centrum, Grönland
Fotograf
Mats Bjerde
Här kan du läsa om den grönländska grundskolan.

I Grönland är det tio års undervisningsplikt. Därför ska alla barn mellan 6 och 16 år få undervisning i tio år. Den grönländska grundskolan är gratis för alla som bor i landet. Grundskolan avslutas med ett prov och en utvärdering, som ger tillgång till gymnasieutbildning.

Undervisningsplikt

I Grönland finns det ingen skolplikt, men däremot undervisningsplikt. Det betyder att föräldrar har en skyldighet att se till att deras barn får undervisning från den 1 augusti det år de fyller sex år. Barn ska få tio års undervisning, men föräldrarna avgör om den sker i skolan eller som hemundervisning.

Grönland är ett stort land och det är långt mellan städer och bygder. Det kan finnas familjer som bor så långt bort från närmaste skola – till exempel föräldrar som arbetar som fåruppfödare – att de i stället väljer att anlita någon som kan undervisa i hemmet. Även om undervisningen sker i hemmet måste den fortfarande godkännas av kommunstyrelsen, som också håller uppsikt över hemundervisningen.

Grundskolan

Det finns gratis grundskolor i alla städer och bygder i Grönland, men alla skolor erbjuder inte undervisning genom hela skolgången (se avsnittet om bygdeskolor).

Grundskolan är indelad i tre stadier:

  • Yngstastadiet: Ett treårigt stadium för de yngsta barnen, årskurs 1–3.
  • Mellanstadiet: Ett fyraårigt stadium för de mellanstora barnen, årskurs 4–7.
  • Äldstastadiet: Ett treårigt stadium för de äldsta barnen, årskurs 8–10.

Efter både det yngsta och mellersta stadiet ska eleverna göra ett test för att se om de har lärt sig det de ska och för att lärarna ska kunna anpassa sin undervisning. Efter äldstastadiet gör eleverna avslutande prov och får en utvärdering, varefter de får avgångsbetyg. Resultaten man uppnår vid den avslutande utvärderingen efter årskurs 10 kan bli avgörande för elevens gymnasie- eller yrkesutbildning. 

Den avslutande utvärderingen består av

  • bedömning av elevens färdigheter och kunskaper
  • elevens egen bedömning
  • prov i grönländska, danska, engelska och matematik
  • presentation av projektuppgift.

Det är också möjligt att gå en tionde årskurs på så kallad efterskola i Grönland eller i Danmark. Elever kan i undantagsfall avsluta skolan efter nio år om deras föräldrar begär det. Endast ett fåtal elever gör det. De flesta elever i Grönland slutar grundskolan efter årskurs 10.

Bygdeskolor

På många små boplatser och bygder erbjuder grundskolan undervisning endast upp till äldstastadiet. Därför måste barnen resa till större städer för att slutföra sin skolgång, vanligtvis efter årskurs 7.

Barn som måste flytta från familjen för att slutföra skolan får bo på ett elevhem som tillhör skolan de ska gå på. På elevhemmet finns det vuxna som har ansvar för att ta hand om eleverna medan de bor där. Det är gratis att bo på elevhemmen, som har helpension.

Friskolor

De allra flesta grundskolor i Grönland är kommunala skolor. Men det finns en privat, föräldradriven friskola i Nuuk.

Efterskolor och yrkeskolor

På en efterskola kan elever mellan 14 och 18 år gå en eller flera av grundskolans sista årskurser. En efterskola är en internatskola, där eleverna bor, äter och får undervisning i skolan. Det är inte gratis att gå på efterskola.

I Grönland finns det efterskolor i Maniitsoq och Qasigiannguit.

Efterskola i Danmark och Norden

Många unga grönländare väljer att åka till Danmark för att gå ett eller två år på efterskola. I sådana fall är det möjligt för föräldrarna att ansöka om stöd till barnets efterskola.

Under sin vistelse i Danmark har eleverna en kontaktfamilj som kan stötta eleven på samma sätt som elevens egen familj skulle göra. Kontaktfamiljen åtar sig att vara med på första skoldagen, på föräldramöten, att vara värdfamilj under ledighet och sjukdom m.m.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.