Karakterskalaen i Grønland

Studiebøger i en bunke på gulvet
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Her kan du læse om hvilken karakterskala, der benyttes i Grønland.

I Grønland anvendes GGS-skalaen på alle niveauer af uddannelse, fra grundskole til videregående uddannelser.

Den svarer til ECTS-skalaen:

A svarende til 12 på den danske 7-trinsskala.

B svarende til 10 på den danske 7-trinsskala.

C svarende til 7 på den danske 7-trinsskala.

D svarende til 4 på den danske 7-trinsskala.

E svarende til 2 på den danske 7-trinsskala.

F svarende til 0 på den danske 7-trinsskala.

Fx svarende til -3 på den danske 7-trinsskala.

 

Karakteren E er laveste beståede karakter.

Hvordan anvendes skalaen ved ansøgning til højere uddannelse

Er alle fag beståede med E eller højere i folkeskolen, er du berettiget til at begynde på gymnasiet. Videregående uddannelser på akademisk niveau kræver herefter en bestået gymnasial uddannelse.

Nogle uddannelser kræver et bestemt gennemsnit for optagelse. Her omregnes karaktererne til den danske 7-trinsskala. Herudover kan nogle uddannelser kræve, at visse fag skal være bestået på et bestemt niveau.

Omregning af karakterer fra andre nordiske lande

Du kan se, hvordan du kan omregne din karakter til andre udenlandske karakterskalaer på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Hvem skal du kontakte, hvis du har spørgsmål?

Kontakt din skole eller studieadministration, hvis du har spørgsmål til karaktere. Du kan også lære mere på Sunngu, den grønlandske uddannelsesguide og hos Majoriaq, det grønlandske opkvalificeringscenter. 

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.