Guide: studere i Grønland

Møde for samarbejdsministrene i Grønland, marts 2015
Photographer
Bodil Tingsby
Her kan du læse om de vigtigste ting du skal vide, når du overvejer at studere i Grønland.

Kan du studere i Grønland?

Er du nordisk borger, kan du studere i Grønland på lige fod med grønlandske studerende. Du kan derfor søge om optagelse på en grønlandsk uddannelsesinstitution, hvor du kan studere gratis. De nordiske lande har indgået forskellige fælles aftaler, som sikrer nordiske statsborgere adgang til studier og godkendelse af akademiske grader i alle de nordiske lande. Derudover fungerer forskellige uddannelsesplaner inden for det nordiske samarbejde, som tilbyder studerende i Norden diverse muligheder.

Hvor finder du oplysninger om uddannelser i Grønland?

Hvordan bliver du optaget på en uddannelse i Grønland?

For at blive optaget på en grønlandsk uddannelsesinstitution skal du naturligvis leve op til de faglige krav, der stilles. Du skal være opmærksom på, at der kan være et sprogkrav om kundskaber i grønlandsk, og særligt på erhvervsuddannelser foregår meget af undervisningen på grønlandsk.

Uanset om du søger ind på en ungdomsuddannelse, erhvervsuddannelse eller universitetsuddannelse er det en god ide at kontakte uddannelsesstedet før du ansøger for at få rette vejledning.

Hvad er mulighederne for udvekslingsophold i Grønland?

Har du lyst til at læse et enkelt semester i Nuuk, tilbyder Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, studiepladser til gæstestuderende. Her udbydes kurser på dansk, grønlandsk og engelsk. Der optages gæstestuderende fra hele verden, men er du nordisk borger, kan du med fordel søge gennem Erasmus+ eller Nordplus, da du så får fortrinsret til en studieplads. Kontakt din studievejleder på dit studie for at få vejledning.

Kan du få uddannelsesstøtte når du studerer i Grønland?

Der gælder særlige betingelser for at modtage grønlandsk uddannelsesstøtte. Du skal være:

  • Dansk statsborger
  • Bosat i Grønland
  • Indskrevet på en uddannelse og være studieaktiv

Danske og færøske studerende lever op til betingelserne, hvis de er bosat i Grønland og er studieaktive. Lever du ikke op til betingelserne, kan du søge om dispensation, hvis du kan dokumentere en særlig tilknytning til Grønland.

I de fleste tilfælde kan du i stedet tage uddannelsesstøtte med fra dit hjemland.

Studielån

Er du studerende på en videregående uddannelse i Grønland, kan du søge om et studielån fra Selvstyret som supplement til din uddannelsesstøtte. Der findes to typer af lån:

  • Semesterlån, som kan optages hvert halve år i forbindelse med semesterstart
  • Engangslån, som kan optages én gang i løbet af din uddannelse.

Hvilke praktiske ting skal du tænke på?

Der er forskellige ting, man skal være opmærksom på ved flytning til Grønland fra et af de andre nordiske lande. Herunder kan man finde en liste over de ting, som det er klogt at huske på. Vær opmærksom på, at listen ikke er udtømmende, og at det er forskelligt, hvilke ting der er relevante for hver enkelt.

Kollegiebolig

Alle grønlandske studiebyer har kollegier til rådighed. Kollegieværelser administreres af den enkelte uddannelsesinstitution.

I Nuuk er de fleste kollegier samlet i Kollegieadministrationens Fælleskontor (KAF).

Når du bliver optaget på en uddannelse i Grønland, kan du få vejledning om ansøgning om kollegiebolig hos studieadministrationen på din uddannelsesinstitution.

Social sikring

Når du er flyttet til Grønland og har ladet dig folkeregistrere, er du social sikret i Grønland. Det betyder, at du har adgang til det grønlandske sundhedsvæsen uden at skulle betale.

Skat

Studerende fra Danmark, Færøerne, Island eller Norge, der opholder sig i Grønland i studieøjemed, bliver ikke beskattet i Grønland af beløb, som de modtager til deres underhold, fra disse lande. Hvis du er fra Finland, Sverige eller et andet land, er det en god ide at høre med skattemyndigheden om, hvorvidt din studiestøtte vil blive beskattet.

Kan du bruge din grønlandske uddannelse i dit hjemland?

Før du søger ind på en grønlandsk uddannelse, skal du bide mærke i, at nogle fagspecifikke uddannelser i Grønland ikke er godkendt i resten af Norden. Det er oftest inden for sundhedsfag og professionsuddannelser. Du skal derfor sætte dig godt ind i, om du kan få arbejde i dit hjemland direkte efter endt uddannelse i Grønland eller om det kræver yderligere opkvalificering/efteruddannelse.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.