Norske identitetsnumre

Norsk identitetsnummer
Her kan du læse om fødselsnummer og d-nummer, som er de to former for identitetsnumre, der findes i Norge.

I Norge har man to forskellige identifikationsnumre. Fødselsnummeret (også kaldet personnummeret) og D-nummeret. Alle, som bor eller bosætter sig i Norge, får et fødselsnummer, mens D-nummeret er et midlertidigt identifikationsnummer.

Hvem kan få et norsk fødselsnummer?

Alle, som bliver født i Norge eller bosætter sig fast i Norge, skal have et fødselsnummer. Det er et identifikationsnummer på 11 cifre, som består af en fødselsdato og et personnummer. Hvis du er norsk statsborger, men bosat i udlandet, og du har behov for et fødselsnummer med henblik på udstedelse af pas, kan du få et fødselsnummer fra Norge.

Hvordan får du et fødselsnummer?

Du skal folkeregistreres, hvis du skal bo i Norge i mere end 6 måneder. I så fald vil du modtage et norsk fødselsnummer.  For at blive folkeregistreret skal du selv møde op på et af de 42 udvalgte skattekontorer, hvor du skal fremlægge gyldig legitimation og dokumentation. 

Hvis du bor i Norge og har fået et barn i landet, vil barnet få et fødselsnummer, når Skatteetaten har modtaget en fødselsanmeldelse fra sygehuset.

Hvis du senere flytter fra Norge til et andet land, beholder du det fødselsnummer, som du har fået.

Hvordan får du et D-nummer?

Nordiske statsborgere, der opholder sig i Norge i kortere tid end 6 måneder, skal som udgangspunkt ikke anmelde flytning til Norge. De kan dog få et såkaldt D-nummer, hvis vilkårene for at få et norsk personnummer ikke er opfyldt.

Det er blandt andet nødvendigt at have et D-nummer, hvis man skal have et skattekort, eller man skal åbne en bankkonto i Norge. Du kan eksempelvis få D-nummeret på skattekontoret, i banken eller hos de sociale sikringsmyndigheder (NAV). 

Når du søger om et D-nummer, skal du fremvise enten pas eller kørekort sammen med en udskrift fra folkeregistret i hjemlandet. Denne udskrift må ikke være ældre end 3 måneder og skal være stemplet og underskrevet af folkeregistret i hjemlandet,

Hvorfor skal du have et fødselsnummer eller et D-nummer?

Du skal bruge et fødselsnummer eller et D-nummer, hver gang du kommer til Norge for at arbejde. Du skal også opgive nummeret, når du beder om et nyt skattekort. Hvis du skal opholde dig i Norge i mere end 6 måneder, skal du søge om et fødselsnummer, når du anmelder din flytning til Norge. Hvis du får et fødselsnummer, men tidligere har haft et D-nummer, skal du kun bruge fødselsnummeret fremover.

De offentlige forvaltningsorganer bruger fødselsnummeret til at identificere enkeltpersoner på en sikker måde. For eksempel bruges fødselsnummeret af virksomheder, som skal angive indtægt, gæld, renter og andre ydelser til Skatteetaten. Dit fødselsnummer bruges blandt andet af arbejdsgivere, NAV, kemneren, Lånekassen, banker, forsikringsselskaber, andelsboligforeninger og andre, som har indrapporteringspligt. Skattemyndighederne bruger fødselsnummeret på indbetalingskortet for restskat for at kunne identificere dig som skatteyder på en sikker måde. Sygehuse bruger fødselsnummeret til at sikre, at de behandler den rette person. Kreditoplysningsbureauer bruger fødselsnummeret til at sikre, at de kreditvurderer den rigtige person.

Yderligere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.