Norskt identitetsnummer

Norsk identitetsnummer
Här kan du läsa om födelsenummer och d-nummer, som är de två formerna av identitetsnummer i Norge.

I Norge har man två olika identitetsnummer: Födelsenummer (ofta kallat personnummer) och d-nummer. Födelsenummer får man om man bor eller bosätter sig i Norge, medan d-nummer är ett tillfälligt identitetsnummer.

  Vem kan få norskt födelsenummer?

  Alla som föds i Norge eller bosätter sig permanent i Norge ska ha ett födelsenummer. Det är ett identitetsnummer på elva siffror bestående av födelsedatum och personnummer. Om du är norsk medborgare bosatt utomlands och behöver ett födelsenummer för utfärdande av pass kan du få ett födelsenummer från Norge.

  Hur får du ett födelsenummer?

  Om du ska bo i Norge i mer än sex månader måste du folkbokföra dig. Då får du ett norskt födelsenummer.  För att folkbokföra dig måste du själv gå till ett av 42 utvalda skattekontor där du ska visa upp godkänd legitimation och dokumentation. 

  Om du bor i Norge och har fött ett barn i landet får barnet ett födelsenummer efter att den norska skattemyndigheten Skatteetaten har fått en födelseanmälan från sjukhuset.

  Om du senare flyttar från Norge till ett annat land behåller du födelsenumret du har fått.

  Hur får du ett d-nummer?

  Nordiska medborgare som uppehåller sig mindre än sex månader i Norge behöver som regel inte anmäla flytt till Norge. De kan däremot få ett d-nummer när villkoren för att få ett födelsenummer inte är uppfyllda.

  Ett d-nummer kan man bland annat behöva för att kunna få ett skattekort eller för att öppna ett bankkonto i Norge. Du kan få d-numret från exempelvis skattekontoret, banken eller socialförsäkringsmyndigheterna (NAV). 

  För att ansöka om ett d-nummer måste du kunna legitimera dig antingen med pass eller körkort tillsammans med ett utdrag ur folkbokföringsregistret i hemlandet. Utdraget får inte vara äldre än tre månader och måste ha stämpel och signatur från hemlandets folkbokföringsregister.

  Varför behöver du ett födelsenummer eller d-nummer?

  Födelsenumret eller d-numret ska du använda varje gång du kommer till Norge för att arbeta. Du måste också uppge det när du ber om ett nytt skattekort. Om du ska vistas i Norge i mer än sex månader måste du ansöka om ett födelsenummer genom att anmäla flytt till Norge. Om du får ett födelsenummer men tidigare har fått ett d-nummer ska du därefter endast använda födelsenumret.

  Offentliga förvaltningsorgan använder födelsenummer för att skilja människor från varandra på ett säkert sätt. Till exempel används födelsenummer av företag som ska rapportera inkomster, skulder, räntor och liknande till Skatteetaten. De som har användning för ditt födelsenummer är bland annat arbetsgivare, NAV, kemneren, Lånekassen, banker, försäkringsbolag, samägare av bostad och andra som har rapporteringsplikt. Skattemyndigheterna använder födelsenummer på inbetalningsblanketten för restskatt för att kunna identifiera dig som skattebetalare på ett säkert sätt. Sjukhus använder födelsenummer för att säkerställa att de ger behandling till rätt person. Kreditupplysningsföretag använder födelsenummer för att säkerställa att de gör en kreditprövning av rätt person.

  Vill du ha mer information?

  Kontakta myndighet
  Fråga Info Norden

  Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

  OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

  Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.