Midlertidigt ophold

Her finder du en nyttig information hvis du opholder dig i landet i en kort periode.

Arbeidstakeres rettigheter i Norge

Lønmodtageres rettigheder i Norge

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Arbejds- og opholdstilladelse i Norge

Kjøp av varer og tjenester i Norge

Køb af varer og tjenester i Norge

Rett til helsetjenester i Norge

Ret til sundhedsydelser i Norge

Bank i Norge

Bank i Norge

Teacher and pupil in classroom

Norskkurser og kurser i andre nordiske sprog

Flytte eller reise til Svalbard

Flytte eller rejse til Svalbard

Flytte fra Norge til et annet nordisk land

Flytte fra Norge til udlandet

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.