Midlertidigt ophold

Her finder du en nyttig information hvis du opholder dig i landet i en kort periode.

Menn flytter

Flytte til Norge

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Arbejds- og opholdstilladelse i Norge

Rett til helsetjenester i Norge

Ret til sundhedsydelser i Norge

Teacher and pupil in classroom

Norskkurser og kurser i andre nordiske sprog

Reise med kjæledyr til Norge

Rejse med kæledyr til Norge

Flytte fra Norge til et annet nordisk land

Flytte fra Norge til udlandet

Arbeidstakeres rettigheter i Norge

Lønmodtageres rettigheder i Norge

Bank i Norge

Bank i Norge

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.