Norsk identitetsnummer

Norsk identitetsnummer
Her kan du lese om fødselsnummer og d-nummer, som er de to formene for identitetsnummer i Norge.

I Norge har man to ulike identitetsnummer: Fødselsnummer (ofte kalt personnummer) og d-nummer. Fødselsnummer får man dersom man bor eller bosetter seg i Norge, mens d-nummer er et midlertidig identifikasjonsnummer.

Hvem kan få norsk fødselsnummer?

Alle som blir født i Norge eller bosetter seg fast i Norge, skal ha et fødselsnummer. Dette er et identifikasjonsnummer på 11 sifre bestående av en fødselsdato og et personnummer. Dersom du er norsk statsborger, men bosatt i utlandet, og trenger et fødselsnummer til utstedelse av pass, kan du få fødselsnummer fra Norge.

Hvordan får du fødselsnummer?

Dersom du skal bo i Norge i mer enn seks måneder, så skal du folkeregistreres. Da vil du få et norsk fødselsnummer.  For å folkeregistrere deg må du selv møte opp ved ett av 42 utvalgte skattekontor, hvor du skal legge fram godkjent legitimasjon og dokumentasjon. 

Dersom du bor i Norge og har fått et barn her, så vil barnet få et fødselsnummer etter at Skatteetaten har mottatt en fødselsmelding fra sykehuset.

Dersom du senere flytter fra Norge til et annet land, vil du beholde fødselsnummeret du har fått tildelt.

Hvordan får du d-nummer?

Nordiske statsborgere som oppholder seg kortere enn seks måneder i Norge, skal i utgangspunktet ikke melde flytting til Norge. De kan imidlertid få utdelt et d-nummer når vilkårene for å få et fødselsnummer ikke er oppfylte.

Et d-nummer kan man trenge blant annet for å motta skattekort eller for å åpne en bankkonto i Norge. Du kan få d-nummeret fra eksempelvis skattekontor, bank eller trygdemyndighetene (NAV). 

For å søke om et d-nummer må du kunne legitimere deg med pass, eller med førerkort sammen med en utskrift fra folkeregisteret i hjemlandet ditt. En slik utskrift kan ikke være eldre enn tre måneder, og krever stempel og signatur fra hjemlandets folkeregister.

Hvorfor trenger du et fødselsnummer eller et d-nummer?

Fødselsnummeret eller d-nummeret skal du bruke hver gang du kommer til Norge for å arbeide. Du må også oppgi det når du ber om nytt skattekort. Skal du oppholde deg i Norge i mer enn 6 måneder, må du søke om et fødselsnummer ved å melde flytting til Norge. Får du et fødselsnummer, men har tidligere fått et d-nummer, skal du bare bruke fødselsnummeret deretter.

Offentlige forvaltningsorganer bruker fødselsnummer for å skille enkeltmennesker fra hverandre på en sikker måte. For eksempel brukes fødselsnummer av virksomheter som skal rapportere inntekt, gjeld, renter og andre ytelser til Skatteetaten. De som har bruk for fødselsnummeret ditt er for eksempel arbeidsgivere, NAV, kemneren, Lånekassen, banker, forsikringsselskaper, boligsameier, og andre som har innrapporteringsplikt. Skattemyndighetene bruker fødselsnummer på innbetalingsblanketten for restskatt for å kunne identifisere deg som skatteyter på en sikker måte. Sykehus bruker fødselsnummer for å sikre at de gir behandling til rette vedkommende. Kredittopplysningsbyråer bruker fødselsnummer til å sikre at de gir kredittvurdering av rett person.

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.