Guide: flytte til Norge

Menn flytter
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Her finder du en oversigt over gode råd, hvis du skal flytte til Norge fra Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Sverige eller Åland. Du kan læse om blandt andet told, skat, folkeregistrering, jobsøgning, social sikring, skole og bolig i Norge.

Arbejds- og opholdstilladelse

Hvis du er statsborger i et andet nordisk land, har du ret til at flytte til Norge for at bo, arbejde og studere. Derfor skal du ikke søge om opholdstilladelse eller lignende.

Hvis du er statsborger i et andet EU/EØS-land, kan du frit rejse ind i Norge og opholde dig i landet i op til tre måneder. Hvis du skal opholde dig i Norge i længere tid, skal du registrere dig.

Hvis du kommer fra et land uden for EU/EØS og vil flytte til Norge, skal du søge om opholdstilladelse. Hovedreglen er, at du skal søge om opholdstilladelse og få den bevilget, før du flytter til Norge.

Told og flyttegods

Hvis du har boet i udlandet i en sammenhængende periode på mindst et år, kan du indføre det meste af dit indbo told- og afgiftsfrit, når du flytter til Norge. For visse ting skal du udfylde en erklæring for indførsel af flyttegods, som du skal aflevere til Tolletaten.

Bil og kørekort

Du kan søge om at få en midlertidig tilladelse til at føre et udenlandsk registreret køretøj i op til 14 dage, når du flytter til eller fra Norge. Du skal dokumentere flytningen i form af en flytteattest, ansættelseskontrakt eller anden relevant dokumentation.

Hvis du medbringer et udenlandsk indregistreret køretøj, når du flytter til Norge, skal du importere køretøjet og betale told og afgifter. Dette gælder uanset hvilket statsborgerskab, du har, og hvor du flytter fra. I nogle lande kan du få refunderet en del af registreringsafgiften, når din bil bliver indregistreret i et andet land.

Folkeregistrering, fødselsnummer, d-nummer

Hvis du skal bo i Norge i længere tid end 6 måneder, skal du også melde flytning til Norge. Du skal også bestille tid på et skattekontor og møde personligt op for at gennemføre en id-kontrol. Hvis du flytter til Norge sammen med din familie, er det vigtigt, at alle familiemedlemmer møder personligt op på skattekontoret. Der kræves en del dokumenter såsom id-kort, ansættelseskontrakt/optagelsesbrev eller lignende. Når du bliver folkeregistreret som bosat, får du et norsk fødselsnummer. I nogle lande skal du selv give besked til folkeregistret om, at du er flyttet til et andet land.

MinID og BankID

MinID er et personligt system som giver adgang til offentlige tjenester i Norge. Med MinID kan du for eksempel få adgang til forskellige tjenester hos NAV, søge om optagelse på videregående uddannelser, søge om lån og stipendier hos Lånekassen og indlevere selvangivelsen digitalt. Du skal have et norsk fødselsnummer eller et d-nummer for at kunne oprette et MinID.

BankID er et personligt, digitalt ID, som giver adgang til offentlige tjenester på det højeste sikkerhedsniveau. For at få BankID skal du kontakte din bank.

Ændring af postadresse

Du skal kontakte postkontoret i det land, du flytter fra, for at få dem til at eftersende din post til din nye adresse, når du flytter til Norge.

Bolig

Der findes forskellige boligtyper i Norge. Udenlandske statsborgere og mennesker bosat i udlandet kan frit købe eller leje bolig i Norge. Der er dog bopælspligt for visse ejendomme.

Sociale sikringsrettigheder og pension

Hvilket land du har sociale sikringsrettigheder i, har betydning for pension, dagpenge ved ledighed, sygedagpenge, familieydelser og barselsdagpenge. Som hovedregel er du socialt sikret i det land, hvor du arbejder. Hvis du ikke er i arbejde, er du som hovedregel socialt sikret i dit bopælsland. Det findes dog mange særlige situationer. Derfor bør du kontakte myndighederne i det land, hvor du bor, arbejder eller studerer, hvis du er i tvivl.

Hvis du modtager pension fra et andet nordisk land, bør du kontakte pensionsmyndigheden for at høre nærmere om, hvad du kan få udbetalt, hvis du skal flytte til Norge. Du bør også undersøge reglerne for beskatning af pension, både i det land du flytter fra og i Norge.

Hvis du har en pensionsopsparing i et andet land, bør du kontakte pensionsselskabet for yderligere oplysninger om, hvordan opsparingen bliver påvirket af, at du flytter til Norge.

Du optjener ret til pension, mens du er socialt sikret i Norge.

Skat

Hvis du arbejder i Norge, skal du som hovedregel betale skat af din løn i Norge. Hvis du er folkeregistreret som bosat i Norge, kan din arbejdsgiver hente dit skattekort digitalt fra Skatteetaten. Hvis du hverken er folkeregistreret i Norge eller har et norsk personnummer, skal du kontakte det nærmeste skattekontor for at søge om et skattekort.

Læge og sundhedsydelser

Når du flytter til Norge og bliver folkeregistreret, har du ret til egen læge ("fastlege") i Norge. Du skal henvende til lægen, hvis du bliver syg eller har brug for behandling. Hvis du har brug for akut lægehjælp uden for din egen læges åbningstider, skal du henvende dig til lægevagten.

Kæledyr og andre dyr

Hvis du ønsker at medbringe dit kæledyr, når du flytter til Norge, skal du sætte dig ind i reglerne for at importere dyr.

Skoler og børnehaver

Det er kommunerne i Norge, som har ansvaret for grundskoler og børnehaver. Fylkeskommunen har ansvaret for ungdomsuddannelser i Norge. Du skal derfor kontakte den kommune og det fylke, du skal flytte til, for at få information om dette.

Stemmeret ved valg

Når du flytter til Norge, får du stemmeret til kommunal- og fylketingsvalg. Det er kun norske statsborgere, som har stemmeret til stortingsvalget i Norge. For at have stemmeret ved sametingsvalget, skal man være registreret i Sametingets valgmandtal.

Flytte til Svalbard

Du bør sætte dig ind i reglerne for flytning og rejse til Svalbard. 

Flytte til Norge fra et andet nordisk land

Her finder du relevant information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.