Privatforsikring i Danmark

Rød paraply
Her kan du læse hvilke forsikringer der er lovpligtige i Danmark. Du kan også få oplysninger om de almindeligste forsikringer som danske forsikringsselskaber tilbyder.

Lovpligtige forsikringer

Nogle forsikringer i Danmark er lovpligtige

  • Hvis du ejer et indregistreret motorkøretøj, skal du have en ansvarsforsikring.
  • Hvis du har hund, skal du have en hundeforsikring.
  • Hvis du har lån i din bolig, vil din bank ofte kræve at du har en brandforsikring.

Du kan finde mere information om forsikringstyper på Forsikringsguiden. Forsikringsguiden.dk er et samarbejde mellem Forbrugerrådet og Forsikringsoplysningen.

Almindelige forsikringstyper

Det er en god idé at du minimum har en indbo- og ansvarsforsikring i dit hjem. Ofte kan du tegne en samlet pakke med brand, indbo- og ansvarsforsikring. Sådan en pakke kaldes som regel en husforsikring. Ud over det kan det være rart at have en ulykkesforsikring.

Indboforsikring

En indboforsikring dækker hvis dine personlige ejendele som tøj, møbler og cykel bliver stjålet eller udøvet hærværk mod. Din indboforsikring gælder også hvis der skulle komme vandskade eller du kommer ud for et færdselsuheld.

Ansvarsforsikring

En ansvarsforsikring dækker hvis du kommer til at forvolde skade i et uopmærksomt øjeblik. Den private ansvarsforsikring dækker det erstatningsansvar du eller din familie pådrager sig hvis der sker en ulykke. Det betyder, at forsikringen betaler hvis der skulle være tale om erstatning eller omkostninger til dækning af et erstatningskrav.

Ulykkesforsikring

Kommer du eller en fra din familie ud for en ulykke, er det en rigtig god idé at have en ulykkesforsikring.

Der findes to slags ulykkesforsikringer: en heltidsforsikring der dækker både når du er på arbejde og når du er derhjemme, og en fritidsulykkesforsikring der kun dækker i din fritid.

Andre forsikringer

Der findes mange andre forsikringstyper i Danmark. Du kan finde mere information om forsikringstyper på Forsikringsoplysningens netsted.

Vær desuden opmærksom på at arbejdsløshedsforsikring i Danmark er privat og varetages af a-kasserne.

Unge og forsikring

I mange tilfælde vil du være dækket af sine forældres forsikring indtil du fylder 21.

Dette gælder hvis du er hjemmeboende og har folkeregisteradresse hos dine forældre. Det gælder også hvis du bor alene i en lejlighed eller på et kollegium.

Men hvis du for eksempel flytter sammen med din kæreste eller får et barn, skal du selv have en indboforsikring.

Find forsikringsselskab

På forsikringsguiden.dk kan du sammenligne priser og forsikringsvilkår fra en række danske forsikringsselskaber. 

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.