Privat försäkring i Danmark

Rød paraply
Här kan du läsa om vilka försäkringar som är lagstadgade i Danmark. Du kan också få information om de vanligaste försäkringarna som danska försäkringsbolag erbjuder.

Lagstadgade försäkringar

Vissa försäkringar i Danmark är obligatoriska enligt lag.

 • Om du äger ett registrerat motorfordon måste du ha en ansvarsförsäkring.
 • Om du har hund måste du ha en hundförsäkring.
 • Om du har lån på din bostad kräver din bank ofta att du har en brandförsäkring.

Du hittar mer information om olika försäkringar på Forsikringsguiden. Forsikringsguiden.dk är ett samarbete mellan det danska konsumentrådet Forbrugerrådet och Forsikringsoplysningen.

  Vanliga försäkringar

  Det är bra att ha minst en lösöres- och ansvarsförsäkring för ditt hem. Du kan ofta teckna en paketlösning med brand-, lösöres- och ansvarsförsäkring i ett. En sådan paketlösning kallas normalt för en hemförsäkring (husforsikring). Utöver det kan det vara bra att ha en olycksfallsförsäkring.

  Hemförsäkring

  En lösöresförsäkring gäller om dina personliga ägodelar som kläder, möbler och cykel blir stulna eller utsatta för skadegörelse. Lösöresförsäkringen gäller också vid vattenskador eller om du råkar ut för en trafikolycka.

  Ansvarsförsäkring

  En ansvarsförsäkring täcker eventuella skador som du orsakar av ouppmärksamhet. Den privata ansvarsförsäkringen täcker det ersättningsansvar som du eller din familj ådrar er vid en eventuell olycka. Det innebär att försäkringen står för era eventuella kostnader för ersättning eller omkostnader för att täcka ett ersättningskrav.

  Olycksfallsförsäkring

  Om du eller en familjemedlem råkar ut för en olycka är det mycket bra att ha en olycksfallsförsäkring.

  Det finns två slags olycksfallsförsäkringar: en heltidsförsäkring som gäller både på jobbet och hemma samt en fritidsolycksfallsförsäkring som endast gäller på fritiden.

  Andra försäkringar

  Det finns många andra typer av försäkringar i Danmark. Du hittar mer information om olika försäkringar på Forsikringsoplysningens webbplats.

  Tänk också på att arbetslöshetsförsäkring i Danmark är privat och sköts av a-kassorna.

  Unga och försäkring

  I många fall täcks du av dina föräldrars försäkring tills du fyller 21 år.

  Det gäller om du bor och är folkbokförd hos dina föräldrar. Det gäller också om du bor ensam i en lägenhet eller studentbostad.

  Om du däremot flyttar ihop med din partner eller får barn måste du ha en egen lösöresförsäkring.

  Hitta försäkringsbolag

  På forsikringsguiden.dk kan du jämföra priser och försäkringsvillkor från ett antal danska försäkringsbolag. 

  Fråga Info Norden

  Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

  OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

  Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.