Privatforsikring i Danmark

Rød paraply
Her kan du lese om hvilke forsikringer som er lovpålagte i Danmark. Du kan også få informasjon om de vanligste forsikringene som danske forsikringsselskaper tilbyr.

Lovpålagt forsikring

Noen forsikringer i Danmark er lovpålagte

  • Hvis du eier et registrert motorkjøretøy, må du ha ansvarsforsikring.
  • Hvis du har hund, må du ha en hundeforsikring.
  • Hvis du har lån i boligen din, vil banken din ofte kreve at du har en brannforsikring.

Du finner mer informasjon om forsikringstyper på Forsikringsguiden. Forsikringsguiden.dk er et samarbeid mellom Forbrugerrådet og Forsikringsoplysningen.

Vanlige forsikringstyper

Det er en god idé at du som minimum har en innbo- og ansvarsforsikring. Ofte kan du tegne en samlet pakke med brann-, innbo- og ansvarsforsikring. En slik pakke kalles vanligvis en husforsikring. I tillegg kan det være fint å ha en ulykkesforsikring.

Innboforsikring

En innboforsikring dekker hvis dine personlige eiendeler, som klær, møbler og sykkel blir stjålet eller utsatt for hærverk. Innboforsikringen gjelder også hvis det skulle oppstå vannskade eller du blir utsatt for en trafikkulykke.

Ansvarsforsikring

En ansvarsforsikring dekker hvis du i vanvare skulle forårsake skade. Den private ansvarsforsikringen dekker et erstatningsansvar som du eller din familie pådrar dere hvis det skjer en ulykke. Det betyr at forsikringen betaler hvis det skulle være snakk om erstatning eller omkostninger til dekning av et erstatningkrav.

Ulykkesforsikring

Hvis du eller noen fra familien din blir utsatt for en ulykke, er det en god idé å ha en ulykkesforsikring.

Det finnes to typer ulykkesforsikring: en heltidsforsikring som dekker både når du er på jobb og når du er hjemme, og en fritidsulykkesforsikring som kun dekker fritiden din.

Andre forsikringer

Det finnes mange andre typer forsikringer i Danmark. Du finner mer informasjon om forsikringstyper på Forsikringsoplysningens nettsted.

Vær i tillegg oppmerksom på at arbeidsløshetstrygd i Danmark er privat og ivaretas av a-kassene.

Ungdom og forsikring

I mange tilfeller vil du være dekket av dine foreldres forsikring inntil du fyller 21 år.

Dette gjelder hvis du bor hjemme og har folkeregisteradresse hos dine foreldre. Det gjelder også hvis du bor alene i en leilighet eller på internat.

Hvis du flytter sammen med kjæresten din, eller får barn, må du imidlertid selv ha en innboforsikring.

Finn forsikringsselskap

På forsikringsguiden.dk kan du sammenligne priser og forsikringsvilkår for en rekke danske forsikringsselskaper. 

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.