Skat i Grønland

Skattestyrelsens lokaler i Nuuk
Photographer
Maasi Brøns Chemnitz
Det grønlandske indkomstskattesystem er et kildeskattesystem, hvor arbejdsgiveren tilbageholder en del af din indkomst til skatteindbetaling. Herunder kan du læse mere om skattereglerne i Grønland.

I Grønland kan du være fuldt eller begrænset skattepligtig, afhængigt af hvor længe du opholder dig i landet. 

Fuldt skattepligtig

Har du bopæl i Grønland eller opholder dig i landet i over 6 måneder eller 183 dage, er du fuldt skattepligtig. Det vil sige, at du skal angive og beskattes af alle dine indkomster – uanset om de tjenes i Grønland eller udlandet.

Når du er fuldt skattepligtig, vil du hvert år modtage en årsopgørelse fra Skattestyrelsen med beregning af restskat eller overskydende skat.

Begrænset skattepligtig

Opholder du dig mindre end 6 måneder i Grønland, er du begrænset skattepligtig. Det vil sige, at du kun betaler skat af indkomst tjent i Grønland.

Når du er begrænset skattepligtig, modtager du ikke en slutopgørelse med beregning af restskat eller overskydende skat.

A- og B-skat

De mest almindelige former for skat er A- og B-skat, som bliver betalt af henholdsvis din A- og B-indkomst. 

Ved A-skat bliver skatten automatisk trukket dine indtægter. 

Ved B-indkomst skal du selv holde styr på skatten og indbetale den.


A-skat er en skat, du betaler foreløbigt, som beregnes ud fra, hvad du forventer at tjene det kommende skatteår. 
Indkomst der tæller som A-indkomst er eksempelvis:

 • Løn hos en arbejdsgiver
 • Løn som freelancer
 • Pension
 • Bestyrelseshonorar

A-skatten bliver beregnet ud fra dit skattekort, og automatisk trukket af din arbejdsgiver. Når skatteåret er slut, kender skat din nøjagtige A-indkomst og justerer efter det, du faktisk har tjent. Har du i løbet af året betalt for lidt i skat, får du en regning på det beløb, du skylder. Det kaldes restskat. Har du derimod betalt for meget i skat, kaldes det overskydende skat. Skattestyrelsen udbetaler automatisk din overskydende skat. Har du gæld til det offentlige, vil din gæld først blive modregnet før udbetaling, hvorefter du vil modtage et modregningsbrev.


B-skat er i udgangspunktet også en foreløbig skat, men du skal selv holde styr på, hvor meget du skal betale. Du skal også selv sørge for at indbetale den. 
Indkomst der tæller som B-indkomst er eksempelvis: 

 • Indkomst ved selvstændig virksomhed
 • Uddannelsesstøtte
 • Renter
 • Indhandling af produkter fra jagt, fangst og fiskeri

Til at indbetale B-skatten får du tilsendt opkrævninger på 10 rater per år baseret på din forskudsopgørelse. Derudover gælder de samme regler for restskat og overskydende skat. 

 

Forskudsregistrering og skattekort

Forskudsregistrering er normalt kun for fuldt skattepligtige borgere i Grønland. For at forskudsregistrere dig og få udleveret dit skattekort, skal du henvende dig til dit lokale skattekontor eller finde det på Sullissivik (online borgerservice). 

Dit skattekort bliver beregnet på baggrund af din forskudsregistrering, dit personlige fradrag og din kommunes skatteprocent.

 

Selvangivelse og slutopgørelse

Skattestyrelsen laver din selvangivelse ud fra indkomstoplysninger indsendt fra din arbejdsgiver. Hvis du har ændringer eller tilføjelser til selvangivelsen, kan du rette selvangivelsen elektronisk via Sullissivik. Hvis ikke du har ændringer eller tilføjelser, behøver du ikke at foretage dig noget.

Din selvangivelse skal være indsendt til Skattestyrelsen senest 1. maj året efter dit indkomstår. 

Når skatteåret er slut, vil du modtage en slutopgørelse, som viser om du skylder restskat eller skal have penge tilbage i skat. Du vil få tilsendt slutopgørelsen i slutningen af august året efter dit indkomstår. Slutopgørelsen indeholder en vejledning til at indbetale restskat. Overskydende skat udbetales automatisk. 

Dobbeltbeskatningsaftaler er aftaler, der er indgået mellem et eller flere lande. Aftalerne sikrer, at du kun skal betale indkomstskat i dét land, du arbejder. Hvis du kommer fra et land som har en dobbeltbeskatningsaftale med Grønland, vil du derfor bliver fritaget for at betale skat i dit eget land, mens du arbejder i Grønland. 

Blandt de nordiske lande har Grønland indgået dobbeltbeskatningsaftaler med:

 • Danmark
 • Færøerne
 • Island
 • Norge

Læs mere om de enkelte dobbeltbeskatningsaftaler på Nordisk eTax eller henvend dig til skattemyndighederne i dit bopælsland for at høre om reglerne for dobbeltbeskatning ved arbejde i Grønland.

Skatteregler i forhold til Sverige eller Finland

Grønland har ikke indgået dobbeltbeskatningsaftaler med Sverige og Finland. Det betyder, at skattemyndighederne i disse lande kan opkræve skat for arbejde udført i Grønland, ud over den skat du allerede har betalt i Grønland. Det kaldes dobbelt beskatning, fordi du betaler skat af samme indtægt to gange. 

Hvis du er bosat i Sverige eller Finland og fortsat er beskæftiget hos og aflønnet af din sædvanlige arbejdsgiver, der ikke er hjemmehørende eller har fast driftssted i Grønland, gælder følgende regler:

Hvis dit ophold ikke overstiger 14 dage, er du ikke skattepligtig i Grønland. Da skal du kun betale skat af din indkomst i det land, du er beskæftiget.

Hvis dit ophold overstiger 14 dage, er du også skattepligtig i Grønland. Da skal du betale skat af din indkomst både i Grønland og i det land, du er beskæftiget.

Henvend dig til relevante skattemyndigheder for at høre mere om gældende beskatningsregler.

Nordisk eTax

Nordisk eTax er et samarbejde mellem skattemyndighederne i de nordiske lande. Her kan du finde information om skatteregler, dobbeltbeskatningsaftaler og andet. Samt kontaktoplysninger på alle nordiske skattemyndigheder.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.