Skat i Grønland

Skattestyrelsens lokaler i Nuuk
Fotograf
Maasi Brøns Chemnitz
Det grønlandske indkomstskattesystem er et kildeskattesystem, hvor arbejdsgiveren tilbageholder en del af din indkomst til skatteindbetaling. Herunder kan du læse mere om skattereglerne i Grønland.
Skattepligt i Grønland

I Grønland kan du være fuldt eller begrænset skattepligtig, afhængigt af hvor længe du opholder dig i landet. 

Fuldt skattepligtig

Har du bopæl i Grønland eller opholder dig i landet i over 6 måneder, er du fuldt skattepligtig. Det vil sige at du skal angive og beskattes af alle dine indkomster – uanset om disse indtjenes i Grønland eller udlandet.

Når du er fuldt skattepligtig, vil du hvert år modtage en årsopgørelse fra Skattestyrelsen med beregning af restskat eller overskydende skat.

Begrænset skattepligtig

Opholder du dig mindre end 6 måneder i Grønland, er du begrænset skattepligtig. Det vil sige at du kun betaler skat af indkomst udført i Grønland.

Når du er begrænset skattepligtig, modtager du ikke en slutopgørelse med beregning af restskat eller overskydende skat.

A- og B-skat

De mest almindelige former for skat er A- og B-skat, som bliver betalt af henholdsvis din A- og B-indkomst

A-skat

A-skat er den skat, du betaler af din A-indkomst. A-indkomst er f.eks.:

Den løn, din arbejdsgiver betaler digDin løn som freelancer, f.eks. oversætterBestyrelseshonorarerPensioner

A-skatten bliver beregnet ud fra dit skattekort, og trukket af din arbejdsgiver

B-skat

B-skat er den skat, du betaler af din B-indkomst. B-indkomst er f.eks.:

Indkomst ved selvstændig virksomhedUddannelsesstøtteRenterIndhandling af produkter fra jagt, fangst og fiskeri

B-skatten bliver opkrævet ved, at du ud fra din forskudsopgørelse får tilsendt opkrævninger på 10 rater per år.

Forskudsregistrering og Skattekort

Forskudsregistrering er normalt kun for fuldt skattepligtige borgere. Henvend dig til det lokale skattekontor for at forskudsregistrere dig og få udleveret dit skattekort.

Dit skattekort bliver lavet ud fra:

Din forskudsregistreringDit fradragDin kommunes skatteprocent

Du får udleveret dit første skattekort på det lokale skattekontor. Derefter bliver det automatisk sendt til din folkeregisteradresse i december måned. Mister du dit skattekort, skal du kontakte Skattestyrelsen for at få udleveret et nyt.

Selvangivelse og Slutopgørelse

Din selvangivelse bliver fortrykt af Skattestyrelsen ud fra indkomstoplysninger indsendt fra din arbejdsgiver. Hvis du har ændringer eller tilføjelser til selvangivelsen, kan du rette selvangivelsen elektronisk via Skattestyrelsens hjemmeside eller du kan henvende på det lokale skattekontor.  Hvis ikke du har ændringer eller tilføjelser, behøver du ikke at fortage dig noget.

Din selvangivelse skal være indsendt til Skattestyrelsen senest 1. Maj året efter dit indkomstår.

 

Slutopgørelse

Du vil modtage en slutopgørelse, som viser om du skylder restskat eller skal have penge tilbage i skat. Du vil få tilsendt slutopgørelsen i slutningen af august året efter dit indkomstår.

Dobbeltbeskatningsaftaler

Dobbeltbeskatningsaftaler sikrer at du kun skal betale indkomstskat i dét land, du arbejder.

Grønland har indgået dobbeltbeskatningsaftaler med:

Danmark

 

Færøerne

 

Island

 

Norge

Læs mere om de enkelte dobbeltbeskatningsaftaler i Nordisk eTax eller henvend dig til skattemyndighederne i dit bopælsland for at høre om reglerne for dobbeltbeskatning med Grønland.

Skatteregler i forhold til Sverige eller Finland

Grønland har ikke indgået dobbeltbeskatningsaftale med Sverige og Finland. Det betyder at skattemyndighederne i disse lande kan opkræve skat for arbejde udført i Grønland, udover skat betalt i Grønland.

Hvis du er bosat i Sverige eller Finland og fortsat er beskæftiget hos og aflønnet af din sædvanlige arbejdsgiver, der ikke er hjemmehørende eller har fast driftssted i Grønland, gælder følgende regler:

Hvis dit ophold ikke overstiger 14 dage, er du ikke skattepligtig i Grønland. Da skal du kun betale skat af din indkomst i det land, du er beskæftiget.

Hvis dit ophold overstiger 14 dage, er du også skattepligtig i Grønland. Da skal du betale skat af din indkomst både i Grønland og i det land, du er beskæftiget.

Henvend dig til relevante skattemyndigheder for at høre mere om gældende beskatningsregler.

Nordisk eTax

Nordisk eTax er et samarbejde mellem skattemyndighederne i de nordiske lande. Her kan du finde information om skattereglerne, dobbeltbeskatningsaftaler mm. samt kontaktoplysninger på  alle nordiske skattemyndigheder.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.