Verotus Grönlannissa

Skattestyrelsens lokaler i Nuuk
Valokuvaaja
Maasi Brøns Chemnitz
Grönlannin tuloverojärjestelmä on lähdeverojärjestelmä, jossa työnantaja pidättää osan palkastasi ja tilittää sen verottajalle. Tämä artikkeli käsittelee Grönlannin verosäännöksiä.
Verovelvollisuus Grönlannissa

Grönlannissa oleskelun pituudesta riippuu, oletko yleisesti vai rajoitetusti verovelvollinen. 

Yleinen verovelvollisuus

Jos asut Grönlannissa vakinaisesti tai oleskelet siellä yli kuusi kuukautta, olet yleisesti verovelvollinen. Sinun tulee toisin sanoen ilmoittaa verottajalle kaikki tulosi ja maksaa niistä veroa Grönlantiin riippumatta siitä, onko tulo saatu Grönlannista vai ulkomailta.

Verohallinto lähettää kaikille yleisesti verovelvollisille vuosittain verotuspäätöksen, josta käy ilmi jäännösveron tai veronpalautuksen määrä.

Rajoitettu verovelvollisuus

Jos oleskelet Grönlannissa alle kuusi kuukautta, olet rajoitetusti verovelvollinen. Tällöin maksat veroa ainostaan Grönlannista saamastasi tulosta.

Rajoitetusti verovelvolliset eivät saa verotuspäätöstä, josta käy ilmi jäännösveron tai veronpalautuksen määrä.

A- ja B-vero

Yleisimmät veromuodot ovat A-tulosta perittävä A-vero ja B-tulosta perittävä B-vero.

A-vero

A-vero on A-tulosta perittävä vero. A-tuloa ovat esimerkiksi

 • työnantajan maksama palkka
 • freelance-työstä, esimerkiksi käännöstyöstä, saadut tulot
 • hallituspalkkiot
 • eläkkeet.

Työnantaja pidättää A-veron suoraan palkastasi verokortin perusteella.

B-vero

B-vero on B-tulosta perittävä vero. B-tuloa ovat esimerkiksi

 • yritystoiminnasta saatava tulo
 • opintotuki
 • korkotulo
 • kalastus-, metsästys- ja pyyntituotteiden myyntiin luovuttamisesta saatu tulo.

B-vero peritään sinulta vuosittain kymmenessä erässä ennakonpidätysperusteidesi nojalla.

Ennakonpidätysprosentin määrittäminen ja verokortti

Ennakonpidätysprosentti määritellään yleensä vain yleisesti verovelvollisille henkilöille. Käy paikallisessa verotoimistossa määrittämässä ennakonpidätysprosenttisi ja hakemassa verokortti.

Verokortti tehdään seuraavien tietojen pohjalta:

 • ennakonpidätysprosentti
 • vähennykset
 • oman kuntasi veroprosentti.

Sinun tulee hakea ensimmäinen verokorttisi henkilökohtaisesti paikallisesta verotoimistosta. Sittemmin verokortti lähetetään automaattisesti vakinaiseen osoitteeseesi joulukuussa. Jos kadotat verokortin, ota yhteyttä verohallintoon ja tilaa uusi verokortti.

Veroilmoitus ja verotuspäätös

Verohallitus lähettää sinulle esitäytetyn veroilmoituksen, johon on merkitty työnantajilta saadut tiedot palkkatuloista. Voit korjata ja täydentää veroilmoitusta joko sähköisesti verohallinnon verkkosivuilla tai paikallisessa verotoimistossa.  Jos sinulla ei ole korjattavaa tai lisättävää, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Veroilmoitus tulee jättää verohallintoon viimeistään 1. toukokuuta verovuotta seuraavana vuonna.

Verotuspäätös

Saat verottajalta verotuspäätöksen, josta ilmenee, paljonko joudut maksamaan jäännösveroa tai paljonko saat veronpalautusta. Verotuspäätös lähetetään sinulle verovuotta seuraavan vuoden elokuun lopussa.

Kaksinkertaista verotusta koskevat sopimukset

Kaksinkertaista verotusta koskevien sopimusten tarkoituksena on turvata, että maksat tuloveroa vain työskentelymaahasi.

Grönlannilla on verosopimukset seuraavien maiden kanssa:

 • Tanska
 • Färsaaret
 • Islanti
 • Norja

Katso lisätietoja verosopimuksista Nordisk eTax -portaalista. Voit myös ottaa yhteyttä asuinmaasi veroviranomaiseen ja kysyä lisätietoja oman maasi ja Grönlannin välisistä kaksinkertaista verotusta koskevista säännöistä.

Grönlannin ja Suomen / Grönlannin ja Ruotsin väliset verosäännökset

Grönlannilla ei ole verosopimusta Suomen ja Ruotsin kanssa. Näiden maiden veroviranomaiset voivat siis periä veroa Grönlannissa ansaitusta työtulosta, vaikka olisitkin maksanut siitä veroa Grönlantiin.

Seuraavia sääntöjä sovelletaan sinun tapauksessasi, jos asut Suomessa tai Ruotsissa, olet työsuhteessa ja saat palkan tavanomaiselta työnantajaltasi, jonka kotipaikka tai vakituinen toimipaikka on Grönlannin ulkopuolella:

Jos et oleskele Grönlannissa yli 14:ää päivää, et ole verovelvollinen Grönlannissa. Tällöin maksat tuloistasi veroa yksinomaan työskentelymaahasi.

Jos oleskelet Grönlannissa yli 14 päivää, olet verovelvollinen myös Grönlannissa. Tällöin maksat tuloistasi veroa sekä Grönlantiin että työskentelymaahasi.

Kysy lisätietoja verosäännöksistä kyseisten maiden veroviranomaisilta.

Pohjoismainen veroportaali Nordisk eTax

Nordisk eTax on Pohjoismaiden verohallintojen yhdessä ylläpitämä palvelu. Sen verkkosivuilta saat tietoa muun muassa verosäännöksistä ja kaksinkertaista verotusta koskevista sopimuksista. Palvelusta löydät myös kaikkien Pohjoismaiden veroviranomaisten yhteystiedot.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.