Verotus Grönlannissa

Skattestyrelsens lokaler i Nuuk
Photographer
Maasi Brøns Chemnitz
Grönlannin tuloverojärjestelmä on lähdeverojärjestelmä, jossa työnantaja pidättää osan työntekijän palkasta ja tilittää sen verottajalle. Tämä artikkeli käsittelee Grönlannin verosäännöksiä.

Grönlannissa oleskelun pituudesta riippuu, oletko yleisesti vai rajoitetusti verovelvollinen. 

Yleinen verovelvollisuus

Jos asut Grönlannissa vakinaisesti tai oleskelet siellä yli kuusi kuukautta tai 183 päivää, olet yleisesti verovelvollinen. Sinun tulee toisin sanoen ilmoittaa verottajalle kaikki tulosi ja maksaa niistä veroa Grönlantiin riippumatta siitä, onko tulo saatu Grönlannista vai ulkomailta.

Verohallinto lähettää kaikille yleisesti verovelvollisille vuosittain verotuspäätöksen, josta käy ilmi jäännösveron tai veronpalautuksen määrä.

Rajoitettu verovelvollisuus

Jos oleskelet Grönlannissa alle kuusi kuukautta, olet rajoitetusti verovelvollinen. Tällöin maksat veroa ainoastaan Grönlannissa ansaitsemastasi tulosta.

Rajoitetusti verovelvolliset eivät saa verotuspäätöstä, josta käy ilmi jäännösveron tai veronpalautuksen määrä.

A- ja B-vero

Yleisimmät veromuodot ovat A-tulosta perittävä A-vero ja B-tulosta perittävä B-vero. 

A-vero pidätetään tuloistasi automaattisesti. 

B-tulot joudut itse ilmoittamaan verottajalle ja huolehtimaan siitä, että maksat niistä veroa.


A-vero on toistaiseksi maksettavaa veroa, joka määräytyy sen perusteella, miten paljon arvioit ansaitsevasi alkavana verovuonna. A-tuloa on esimerkiksi

 • työnantajan maksama palkka
 • freelance-työstä saatu tulo
 • eläke
 • hallituksen jäsenen palkkio.

Työnantaja pidättää A-veron palkastasi automaattisesti verokortin perusteella. Verovuoden lopussa verotustasi tarkistetaan sen perusteella, paljonko A-tuloa olet kuluneena vuonna tosiasiallisesti ansainnut. Jos olet maksanut liian vähän ennakonpidätystä, joudut tilittämään puuttuvan summan verottajalle jäännösverona. Jos olet maksanut liikaa ennakonpidätystä, verohallitus maksaa sinulle automaattisesti veronpalautusta. Jos sinulla on rästiin jääneitä julkisia maksuja, velka vähennetään veronpalautuksestasi ennen sen suorittamista tilillesi ja saat asiaa koskevan laskelman.


Myös B-vero on lähtökohtaisesti ennakkoveroa, mutta sinun pitää itse arvioida, paljonko sinun kuuluu sitä maksaa. Lisäksi sinun tulee itse huolehtia veron maksamisesta verottajalle. B-tuloa on esimerkiksi 

 • yritystoiminnasta saatava tulo
 • opintotuki
 • korkotulo
 • kalastus-, metsästys- ja pyyntituotteiden myyntiin luovuttamisesta saatu tulo.

B-vero peritään sinulta vuosittain kymmenessä erässä ennakonpidätystodistuksesi perusteella. Myös B-tulosta voit joutua maksamaan jäännösveroa tai saada veronpalautusta.

Ennakonpidätysprosentin määrittäminen ja verokortti

Ennakonpidätysprosentti määritetään Grönlannissa yleensä vain yleisesti verovelvollisille henkilöille. Ennakonpidätysprosentin saat tietää paikallisesta verotoimistosta, josta voit tilata myös verokortin. Kysy lisätietoja paikallisesta verotoimistosta tai tutustu aiheeseen Sullissivik-sivustolla. 

Verokortti määräytyy ennakonpidätysprosentin, henkilökohtaisen vähennyksen sekä asuinkuntasi veroprosentin pohjalta.

Veroilmoitus ja verotuspäätös

Verohallinto laatii työnantajan ilmoittamien palkkatietojen pohjalta sinulle esitäytetyn veroilmoituksen. Voit tehdä siihen lisäyksiä tai korjauksia sähköisesti Sullissivik-palvelussa. Jos sinulla ei ole veroilmoitukseen lisättävää tai korjattavaa, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Veroilmoitus tulee jättää verohallintoon viimeistään 1. toukokuuta verovuotta seuraavana vuonna. 

Verotuksen valmistuttua saat verottajalta verotuspäätöksen, josta ilmenee, paljonko joudut maksamaan jäännösveroa tai paljonko saat veronpalautusta. Verotuspäätös lähetetään sinulle verovuotta seuraavan vuoden elokuun lopussa. Verotuspäätös sisältää ohjeet jäännösveron maksamista varten. Veronpalautus maksetaan tilillesi automaattisesti.

Maat voivat solmia keskenään sopimuksia kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi. Sopimusten tarkoituksena on turvata se, että maksat tuloveroa vain työskentelymaahasi. Jos asuinmaasi on tehnyt kaksinkertaisen verotuksen estävän sopimuksen Grönlannin kanssa, sinun ei tarvitse maksaa veroa kotimaahasi Grönlannissa saadusta työtulosta.

Grönlanti on tehnyt sopimuksen kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi seuraavien Pohjoismaiden kanssa:

 • Tanska
 • Färsaaret
 • Islanti
 • Norja

Katso lisätietoja verosopimuksista Nordisk eTax -sivustolta. Voit myös ottaa yhteyttä asuinmaasi veroviranomaiseen ja kysyä lisätietoja Grönlannissa ansaitun työtulon kaksinkertaiseen verotukseen liittyvistä säännöistä.

Grönlannin ja Suomen / Grönlannin ja Ruotsin väliset verosäännökset

Grönlannilla ei ole verosopimusta Suomen ja Ruotsin kanssa. Näiden maiden veroviranomaiset voivat siis periä veroa Grönlannissa ansaitusta työtulosta, vaikka olisitkin jo maksanut siitä veroa Grönlantiin. Kyse on kaksinkertaisesta verotuksesta, koska maksat samasta tulosta veroa kahteen kertaan. 

Seuraavia sääntöjä sovelletaan silloin, jos asut Suomessa tai Ruotsissa, olet kotimaisen työnantajasi palveluksessa, saat palkkaa kyseiseltä työnantajalta eikä työnantajallasi ole kiinteää toimipaikkaa tai verotuksellista kotipaikkaa Grönlannissa:

Jos oleskelet Grönlannissa enintään 14 päivää, sinun ei katsota olevan verovelvollinen Grönlannissa. Tällöin maksat tuloistasi veroa yksinomaan siihen maahan, jossa olet työsuhteessa.

Jos oleskelet Grönlannissa yli 14 päivää, olet verovelvollinen myös Grönlannissa. Tällöin maksat tuloistasi veroa sekä Grönlantiin että työsuhdemaahasi.

Kysy lisätietoja verosäännöksistä kyseisten maiden veroviranomaisilta.

Nordisk eTax -sivusto

Nordisk eTax on Pohjoismaiden verohallintojen yhdessä ylläpitämä palvelu. Nordisk eTax -sivustolta saat tietoa verotussäännöistä, verosopimuksista ja muista verotukseen liittyvistä asioista. Sivustolta löydät myös Pohjoismaiden verohallintojen yhteystiedot.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.