Skattur á Grænlandi

Skattestyrelsens lokaler i Nuuk
Ljósmyndari
Maasi Brøns Chemnitz
Grænlenska tekjuskattkerfið er staðgreiðslukerfi þar sem atvinnurekandinn heldur eftir hluta tekna þinna til þess að greiða skattinn. Hér er að finna upplýsingar um skattareglur á Grænlandi.

  

Skattskylda á Grænlandi

Þú getur verið skattskylt/d/ur að fullu eða að hluta á Grænlandi, eftir því hversu lengi þú dvelur í landinu. 

Full skattskylda

Ef þú átt heima á Grænlandi eða dvelur þar í meira en sex mánuði ertu með fulla skattskyldu. Það felur í sér að þú átt að gefa upp og greiða skatt af öllum tekjum þínum - óháð því hvort þeirra er aflað á Grænlandi eða í öðru landi.

Þegar þú ert með fulla skattskyldu færðu álagningarseðil frá skattinum, Skattestyrelsen, árlega með útreikningi á því hvort þú skuldar eða átt inni skatt.

Takmörkuð skattskylda

Ef þú dvelur á Grænlandi skemur en sex mánuði ertu með takmarkaða skattskyldu. Það þýðir að þú greiðir aðeins skatt af tekjum sem aflað er á Grænlandi.

Þegar þú ert með takmarkaða skattskyldu færðu ekki álagningarseðil með útreikningi á því hvort þú skuldar eða átt inni skatt.

A- og B-skattur

A- og B-skattur eru algengustu skattaformin og er slíkur skattur greiddur af A- og B-tekjum.

A-skattur

A-skattur er sá skattur sem þú greiðir af A-tekjum. A-tekjur eru meðal annars:

Laun sem atvinnurekandi þinn greiðir þér

Laun fyrir verkatakavinnu, til dæmis þýðingar

Laun vegna stjórnarsetu

Lífeyrir

A-skattur er reiknaður út frá skattkorti þínu og atvinnurekandinn dregur hann af laununum.

B-skattur

B-skattur er sá skattur sem þú greiðir af B-tekjum B-tekjur eru meðal annars:

Tekjur vegna sjálfstæðs reksturs

Námsstyrkir

Vextir

Tekjur af afurðum af veiðum og afla

B-skattur er rukkaður þannig að þú færð senda innheimtu tíu sinnum á ári út frá fyrirframuppgjöri.

Fyrirframskráning og skattkort

Fyrirframskráning á yfirleitt bara við um borgara með fulla skattskyldu. Snúðu þér til skattstofu í heimabyggð til að fyrirframskrá þig og fá afhent skattkort.

Skattkortið þitt byggir á:

Fyrirframskráningu þinni

Frádrætti þínum

Álagningarprósentunni í sveitarfélaginu þínu

Þú færð fyrsta skattkortið þitt afhent á skattstofunni í heimabyggð þinni. Eftir það berst það sjálfkrafa á lögheimili þitt í desember ár hvert. Ef þú týnir skattkorti skaltu hafa samband við skattinn til þess að fá nýtt.

 

Framtal og álagningarseðill

Framtalið þitt er fyllt út fyrirfram af skattinum á grundvelli tekjuupplýsinga frá atvinnurekanda. Ef þú þarft að breyta eða bæta við framtalið geturðu leiðrétt það rafrænt á heimasíðu skattsins eða snúið þér til skattstofunnar í heimabyggð þinni.  Ef þú þarft ekki að breyta eða bæta við þarftu ekki að aðhafast neitt.

Senda þarf framtalið til skattsins í síðasta lagi 1. maí árið eftir tekjuárið.

 

Álagningarseðill

Þú færð sendan álagningarseðil sem sýnir hvort þú skuldar skatt eða átt að fá skatt endurgreiddan. Þú færð álagningarseðilinn sendan í lok ágúst árið eftir tekjuárið.

Tvísköttunarsamningar

Tvísköttunarsamningar tryggja að þú borgir aðeins tekjuskatt í því landi sem þú starfar.

Grænland hefur gert tvísköttunarsamninga við:

Danmörku

 

Færeyjar

 

Ísland

 

Noreg

Þú getur fengið nánari upplýsingar um einstaka tvísköttunarsamninga á Norrænu skattagáttinni (Nordisk eTax) eða með því að snúa þér til skattayfirvalda í því landi sem þú átt heima til þess að fræðast nánar um reglur varðandi tvísköttunarsamninga við Grænland.

Skattareglur varðandi Svíþjóð eða Finnland

Grænland hefur ekki gert tvísköttunarsamning við Svíþjóð og Finnland. Það þýðir að skattayfirvöld þeirra landa geta innheimt skatt vegna vinnu sem unnin er á Grænlandi til viðbótar við þann skatt sem greiddur er á Grænlandi.

Ef þú átt heima í Svíþjóð eða Finnlandi og ert áfram í starfi og á launum hjá sama atvinnurekanda sem er ekki með heimili eða fastan starfsstað á Grænlandi eiga eftirfarandi reglur við:

Ef dvölin nemur minna en 14 dögum ertu ekki skattskylt/d/ur á Grænlandi. Þá áttu aðeins að greiða skatt af tekjum þínum í því landi sem þú ert ráðið/n/n til starfa.

Ef dvölin er lengri en 14 dagar ertu einnig skattskylt/d/ur á Grænlandi. Þá áttu að greiða skatt af launum þínum bæði á Grænlandi og í því landi þar sem þú ert ráðið/n/n til starfa.

Snúðu þér til þeirra skattayfirvalda sem við eiga til að fá nánari upplýsingar um þær skattareglur sem eiga við.

Norræna skattagáttin (Nordisk eTax)

Norræna skattagáttin (Nordisk eTax) er samstarf milli skattayfirvalda í norrænu ríkjunum. Hér má finna upplýsingar um skattareglur, tvísköttunarsamninga o.fl., ásamt upplýsingum um hvernig hafa má samband við skattayfirvöld í öllum norrænu löndunum.

Samband við yfirvöld
Spurning til Info Norden

Ef þú ert með spurningu skaltu fylla út eyðublaðið hérna:

ATH: Ef spurningin þín varðar afgreiðslu tiltekins máls eða umsóknar eða annarra persónulegra mála skaltu hafa samband við viðkomandi yfirvald.

Info Norden er upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar. Við gefum upplýsingar til fólks sem vill flytja, vinna, stunda nám, leita styrkjum eða hefja rekstur í öðru norrænu landi.
Leitaðu að skrifstofu Info Norden hérna