Skatt på Grönland

Skattestyrelsens lokaler i Nuuk
Fotograf
Maasi Brøns Chemnitz
Det grönländska inkomstskattesystemet är ett källskattesystem där arbetsgivaren drar preliminärskatt från din inkomst. Här kan du läsa mer om skattereglerna på Grönland.
Skattskyldighet på Grönland

På Grönland kan du vara obegränsat eller begränsad skattskyldig, beroende på hur länge du vistas i landet. 

Obegränsat skattskyldig

Om du bor på Grönland eller vistas i landet i mer än sex månader är du obegränsat skattskyldig. Det innebär att du ska deklarera och beskattas på alla dina inkomster – oavsett om dessa intjänas på Grönland eller utomlands.

När du är obegränsat skattskyldig får du varje år ett skattebeslut (årsopgørelse) från Skattestyrelsen där det framgår om du ska betala restskatt eller får tillbaka överskjutande skatt.

Begränsat skattskyldig

Om du vistas mindre än 6 månader på Grönland är du begränsat skattskyldig. Det innebär att du bara betalar skatt på inkomster från Grönland.

När du är begränsat skattskyldig får du inget slutskattebesked med beräkning av restskatt eller överskjutande skatt.

A- och B-skatt

De vanligaste formerna av skatt är A- och B-skatt, som betalas på din A- respektive B-inkomst.

A-skatt

A-skatt är den skatt du betalar på din A-inkomst. A-inkomst är till exempel

lön som din arbetsgivare betalar dig

lön som frilansare, till exempel översättare

styrelsearvoden

pensioner.

A-skatten beräknas utifrån ditt skattekort och dras av din arbetsgivare.

B-skatt

B-skatt är den skatt du betalar på din B-inkomst. B-inkomst är till exempel

inkomst från egenföretagande

studiestöd

ränta

handel med produkter från jakt, fångst och fiske.

B-skatt tas ut genom att du utifrån din preliminära skattedeklaration får krav på tio så kallade rater per år.

Förskottsregistrering och skattekort

Normalt behöver du göra en förskottsregistrering bara om du är obegränsat skattskyldig. Kontakta ditt lokala skattekontor för att förskottsregistrera dig och få ditt skattekort.

Ditt skattekort utfärdas utifrån

din förskottsregistrering

dina avdrag

din kommuns skatteprocent.

Du får ditt första skattekort på det lokala skattekontoret. Därefter skickas det automatiskt till din folkbokföringsadress varje december. Förlorar du ditt skattekort ska du kontakta Skattestyrelsen för att få ett nytt.

 

Självdeklaration och slutskattebesked

Din självdeklaration förtrycks av Skattestyrelsen utifrån inkomstuppgifter som din arbetsgivare skickat in. Om du vill göra ändringar eller tillägg till din självdeklaration kan du rätta den elektroniskt via Skattestyrelsens webbplats eller vända dig till det lokala skattekontoret.  Om du inte har några ändringar eller tillägg behöver du inte göra något.

Din självdeklaration ska lämnas in till Skattestyrelsen senast den 1 maj året efter inkomståret.

 

Slutskattebesked

Du får ett slutskattebesked som visar om du ska betala restskatt eller få pengar tillbaka. Slutskattebeskedet skickas ut i slutet av augusti året efter inkomståret.

Dubbelbeskattningsavtal

Dubbelbeskattningsavtal ser till att du bara behöver betala inkomstskatt i det land du arbetar i.

Grönland har dubbelbeskattningsavtal med följande länder:

Danmark

 

Färöarna

 

Island

 

Norge

Läs mer om de enskilda dubbelbeskattningsavtalen på Nordisk eTax webbplats eller kontakta skattemyndigheterna i ditt bosättningsland för att få reda på reglerna för dubbelbeskattning mellan ditt hemland och Grönland.

Skatteregler mellan Grönland och Sverige respektive Finland

Grönland har inte något dubbelbeskattningsavtal med Sverige och Finland. Detta innebär att skattemyndigheterna i dessa länder kan ta ut skatt för arbete utfört på Grönland, utöver den skatt som betalats på Grönland.

Om du är bosatt i Sverige eller Finland och fortsatt är anställd och avlönad av din vanliga arbetsgivare som inte har hemvist eller ett fast driftställe på Grönland gäller följande regler:

Om din vistelse inte överstiger 14 dagar är du inte skattskyldig på Grönland. Då ska du bara betala skatt på din inkomst i det land där du är anställd.

Om din vistelse överstiger 14 dagar är du också skattskyldig på Grönland. Då ska du betala skatt på din inkomst både på Grönland och i det land där du är anställd.

Kontakta berörda skattemyndigheter för att få reda på mer om gällande skatteregler.

Nordisk eTax

Nordisk eTax är ett samarbete mellan skattemyndigheterna i de nordiska länderna. Här hittar du information om skatteregler, dubbelbeskattningsavtal med mera samt kontaktuppgifter till samtliga nordiska skattemyndigheter.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.