Statsborgerskab på Færøerne

Statsborgerskab på Færøerne
Færøsk statsborgerskab findes ikke. Færinge har som regel dansk statsborgerskab. Her kan du læse om dansk statsborgerskab på Færøerne.

Statsborgerskab på Færøerne

Der findes ikke noget færøsk statsborgerskab. De fleste af Færøernes indbyggere er danske statsborgere.

Dansk statsborgerskab (indfødsret) kan opnås ved erklæring til Rigsombudsmanden på Færøerne eller ved naturalisation,

En række persongrupper kan erhverve dansk statsborgerskab ved afgivelse af en erklæring til Rigsombuddet.

Dobbelt statsborgerskab

Ved anordning nr. 761 af 30. juni 2019 om ikrafttræden for Færøerne af ændringer af lov om dansk indfødsret, som trådte i kraft den 3. august 2019, er blandt andet reglerne om dobbelt statsborgerskab ændret.

Anordningen betyder, at danske statsborgere, der ønsker at erhverve et fremmed statsborgerskab, kan gøre dette uden at fortabe deres danske statsborgerskab. De skal i den anledning ikke foretage sig noget i forhold til de danske myndigheder.

Det vil dog afhænge af lovgivningen i det land, hvor vedkommende ønsker at erhverve statsborgerskab, om dobbelt statsborgerskab accepteres, eller om der eventuelt stilles krav om løsning fra dansk statsborgerskab. Danske statsborgere kan efter anmodning til Udlændinge- og Integrationsministeriet fortsat under visse betingelser blive løst fra deres danske statsborgerskab.

Anordningen betyder endvidere, at udenlandske statsborgere, der ønsker at erhverve dansk statsborgerskab, ikke længere vil blive stillet over for et dansk krav om løsning. Det vil dog afhænge af lovgivningen i det land, hvor vedkommende i forvejen har statsborgerskab, om dobbelt statsborgerskab accepteres, eller om vedkommende vil fortabe sit statsborgerskab i det pågældende land ved erhvervelsen af dansk statsborgerskab.

Anordningen indeholder desuden to overgangsordninger om erhvervelse af dansk statsborgerskab ved afgivelse af erklæring. Der henvises til afsnittet om statsborgerskab ved erklæring. Det er derfor de danske regler, der gælder.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.