Medborgarskap på Färöarna

Statsborgerskab på Færøerne
Färöiskt medborgarskap existerar inte, så det är danska regler som gäller. Här kan du läsa mer om dem.

Det finns inget färöiskt medborgarskap. De flesta invånare på Färöarna är danska medborgare. Därför är det danska regler som gäller.

Du kan få danskt medborgarskap genom anmälan till riksombudsmannen på Färöarna. Men bara om du från födseln har haft danskt medborgarskap, som du senare har förlorat, eller är medborgare i ett annat nordiskt land.

Alla andra kan ansöka om danskt medborgarskap genom naturalisation.

Danskt medborgarskap innebär vissa rättigheter och skyldigheter:

  • rätt att vistas och arbeta i staten, bedriva verksamhet med mera
  • rätt till fortlöpande hjälp från staten och rätt till studiestöd
  • rätt till statligt skydd (även från danska beskickningar utomlands)
  • rätt att rösta och ställa upp i val
  • rätt att bli statstjänsteman
  • värnplikt.

Barn födda på Färöarna

Ett barn vars mamma eller pappa är dansk medborgare får danskt medborgarskap vid födseln.

Om föräldrarna inte är gifta och endast pappan är dansk medborgare får barnet danskt medborgarskap bara om det föds i riksgemenskapen Danmark, Färöarna och Grönland. Men om föräldrarna gifter sig innan barnet fyller 18 år får barnet danskt medborgarskap.

Adoption

Ett utländskt barn under 12 år som adopteras med ett danskt adoptionstillstånd blir dansk medborgare genom adoption om barnet adopteras av ett gift par, där åtminstone en av makarna är dansk medborgare, eller av en ogift dansk medborgare. Barnet blir dansk medborgare när adoptionen har vunnit laga kraft.

Läs mer om adoption på myndigheternas webbplats.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.