Statsborgerskap på Færøyene

Statsborgerskab på Færøerne
Færøysk statsborgerskap finnes ikke, og det er danske regler som gjelder på området. Les mer om disse her.

Det finnes ikke noe færøysk statsborgerskap. De fleste av Færøyenes innbyggere er danske statsborgere. Det er derfor de danske reglene som gjelder.

Dansk statsborgerskap (indfødsret) kan oppnås ved en erklæring til Riksombudsmannen på Færøyene. Men bare hvis du fra fødselen har hatt dansk statsborgerskap som du senere har mistet, eller har statsborgerskap i et annet nordisk land

Alle andre kan søke dansk statsborgerskap ved naturalisering.

Med dansk statsborgerskap får man visse rettigheter og forpliktelser, som er:

  • rett til å oppholde seg og arbeide i staten, drive virksomhet m.v.
  • rett til vedvarende hjelp fra staten og rett til utdanningsstøtte
  • beskyttelse fra staten (også fra danske representasjoner i utlandet)
  • stemmerett og valgbarhet
  • å kunne bli tjenestemann
  • verneplikt

Barn født på Færøyene

Et barn med mor eller far som har dansk statsborgerskap, får dansk statsborgerskap ved fødselen.

Hvis foreldrene ikke er gift, og bare faren har dansk statsborgerskap, får barnet bare dansk statsborgerskap hvis det er født innenfor riket. Men hvis foreldrene gifter seg før barnet fyller 18 år, får barnet dansk statsborgerskap.

Adopsjon

Et utenlandsk barn under 12 år som er adoptert ved dansk adopsjonsbevilling, blir dansk statsborger ved adopsjonen hvis barnet adopteres av et ektepar der minst én av ektefellene er dansk statsborger, eller av en ugift dansk statsborger. Barnet blir dansk statsborger fra tidspunktet da adopsjonens rettsvirkninger inntrer.

 

 

Få vite mer hos Rigsombudsmanden på Færøerne.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.